Skip to main content
22 augustus 2013

Memo wet BeZaVa

Op dit moment wordt er veel gesproken en gelezen over de nieuwe Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschikheid Vangnetters. In deze memo leest u wat u als werkgever moet doen.

Het UWV verzendt op dit moment brieven aan werkgever waarin vermeld wordt welke (ex) medewerkers via u in 2012 in de ziektewet zijn gekomen en waarover u premie gaat betalen in 2014. Een voorbeeld van deze brief vindt u hier.

In de bijlage van deze brief kunt u lezen welke medewerkers er, via u als laatste werkgever, in de ziektewet zijn gekomen. De medewerkers worden met het BSN-nummer vermeld. Tevens wordt de 1e arbeidsongeschiktheidsdag en de begindatum van de uitkering gemeld.

Wat moet u doen?

• Allereerst moet u via het BSN-nummer achterhalen of deze medewerker ook daadwerkelijk bij u in dienst is geweest
• Is deze medewerker bij u ziek uit dienst gegaan?
• Is deze medewerker ziek geworden binnen 28 dagen nadat hij bij u uit dienst is gegaan?
• Had deze medewerker de Norisk polis op het moment dat hij bij u uit dienst ging?

Indien u één van deze vragen met JA heeft beantwoordt is het zaak om bij het UWV de beslissing over het recht op een uitkering op te vragen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het bijgevoegde formulier. Op dit formulier dient u een professionele rechtshulpverlener of een arts te machtigen. Dit mag niet de arts zijn die de medewerker al onder behandeling heeft gehad.
Zodra u de beslissing heeft ontvangen en de gegevens zijn niet juist heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Indien u de vragen met NEE heeft beantwoordt dient u tevens de beslissing over het recht op een uitkering op te vragen. Op die manier kunt u bezwaar maken tegen het feit dat deze medewerker bij u op de ziektewetlijst staat maar niet op uw bordje hoort te komen.

In de brief staat een datum vermeld waarop u de aanvraag moet hebben ingediend. Deze datum is vermoedelijk in uw vakantie geweest. Daarom verzoeken wij u het formulier toch in te zenden met daarbij een schrijven dat de einddatum in uw vakantieperiode viel.

Mocht u geen arts of professionele hulpverlener hebben, dan kunt u via één van onze bedrijfsartsen de beslissing opvragen. De bedrijfsarts en wij kunnen u naderhand ondersteunen bij het aantekenen van bezwaar en beroep.

Mochten er in 2012 vangnet medewerkers, waarbij u de laatste werkgever bent geweest, in de WIA zijn gekomen dan ontvangt u hierover nog een aparte brief.

Deskundigen geven aan dat het UWV op dit moment veel fouten maakt daarom is het van groot belang dat u de gegevens op de brief controleert. Wees daarom zorgvuldig bij het controleren van de gegevens voor de premievaststelling. Het is nog beter dat u de controle aan deskundigen overlaat. Het kan u namelijk veel ellende en geld besparen.

Premie 2014

Op dit moment betaalt u premie Ziektewet via de sectorpremie, per 1 januari 2014 gaat dit in veel gevallen omgezet worden in een gedifferentieerde premie. De hoogte van de premie hangt af van de uitstroom van zieke medewerkers binnen uw organisatie. U gaat dus betalen per zieke medewerker die bij u uit dienst gaat of is gegaan.

Over welke medewerkers hebben we het

Het gaat hier om vangnetters zonder werkgever dit zijn:

• Uitzendkrachten die ziek de ziektewet in gaan
• Zieke ww-ers na 13 weken ww
• Zieke medewerkers van wie het dienstverband afloopt tijdens de ziekte
• Iemand die binnen 28 dagen na beëindiging van zijn arbeidscontract ziek wordt en geen andere werkgever heeft.

Voor u als werkgever zijn veelal de 2 laatste categorieën van belang. Deze 2 verhogen uw premie.
Met de berekening van de nieuwe gedifferentieerde premie worden de werkgevers in 3 categorieën in gedeeld. Binnen iedere categorie komen de premies op een andere manier tot stand namelijk:
– Kleine WG < 10 maal de gemiddelde loonsom (premie op sector niveau)
– Middelgrote WG > 10 < 100 maal de gemiddelde loonsom (premie op sector niveau en deels individuele premie)
– Grote WG > 100 maal de gemiddelde loonsom (premie op individueel niveau).

De gemiddelde loonsom ligt op dit moment op € 30.300,-

WGA-Flex

Tot nu toe hoefden werkgevers geen premie te betalen voor medewerkers die vanuit de ziektewet de WIA instroomden. Maar ook dat gaat veranderen als onderdeel van de Wet BeZaVa.
Werkgevers gaan nu ook een gedifferentieerde premie betalen voor de ex-medewerkers die vanuit de ziektewet de WIA instromen.
Indien er medewerkers in 2012 in de WIA zijn gekomen dan krijgt u over 2014 een hogere gedifferentieerde premie. Zoals gezegd ontvangt u hierover op een later tijdstip een brief van het UWV.

Heeft u nog vragen?

Mocht u na het lezen van deze memo vragen hebben, informatie wensen of ondersteuning nodig zijn dan kunnen wij u hierin voorzien. Onze afdeling Verzuim & Preventie is volledig op de hoogte. U kunt ook onze afdeling Loon & Advies vragen stellen.

Wij zijn te bereiken op telefoonnummer (0314) 36 91 50 of mail uw vragen naar algemeen@vitaconhrservices.nl

Terug

Nog niet uitgelezen?