Skip to main content
21 juni 2024

Laadpaal voor auto van de zaak – bijtelling of niet?

Verstrek je als werkgever een laadpaal aan een medewerker met een ter beschikking gestelde auto, is dat dan loon? Of hoort de laadpaal bij de bijtelling van de zaak?

Situatie:

Je bent werkgever en stelt een auto ter beschikking aan je medewerker. Ook verstrek je hem een laadpaal aan een medewerker voor de auto. De medewerker blijft eigenaar van de laadpaal als hij uit dienst gaat of als hij geen elektrische auto meer tot zijn beschikking heeft.

Is sprake van belast loon? Nee, de laadpaal hoort bij de bijtelling van de auto van de zaak.

Geen belast loon

Bij het plaatsen van de laadpaal wordt de medewerker eigenaar van de laadpaal. Er is geen sprake van belast loon omdat het plaatsen van de laadpaal geacht wordt deel uit te maken van de ter beschikking gestelde auto.

Uit dienst: geen nieuw genietingsmoment

Als de werknemer uit dienst gaat, is ook geen sprake van belast loon. Er ontstaat op dat moment namelijk geen nieuw genietingsmoment. Dit is alleen anders als je een teruggaafbeding hebt afgesproken en hiervan geen gebruikmaakt.

De details weten? Je vindt ze in Beleidsbesluit nr. 2022-192540, paragraaf 5.3 en KG:204:2022:5 Terugeisen laadpaal auto van de zaak van de Belastingdienst.

Bron: Forum Salaris

Terug

Nog niet uitgelezen?