Skip to main content
29 november 2021

Krapte op de arbeidsmarkt? Hier liggen je kansen!

Er heerst krapte op de arbeidsmarkt. Toch zijn er nog heel veel werkzoekenden in Nederland: heb je weleens nagedacht over het aannemen van een zieke of beperkte medewerker?

Het aannemen van en werken met mensen die ziek zijn of een beperking hebben kan vragen met zich meebrengen. Wij geven werkgevers graag meer inzicht in de mogelijkheden en kansen binnen deze doelgroep vol potentie.

Loop je als werkgever risico?

De overheid stimuleert werkgevers op allerlei manieren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Goed om te weten, is dat deze doelgroep over het algemeen niet vaker afwezig is dan andere werknemers. Toch kan dit niet helemaal uitgesloten worden en vormt het dus een risico voor werkgevers. De overheid begrijpt dit, vandaar dat het UWV een groot deel van dit risico van je overneemt. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Loonkostensubsidie en loondispensatie
  • No risk-polis
  • Proefplaatsingen en jobcoaching
  • Loonkostenvoordeel (LKV)
  • WerkgeversServicepunt (WSP)

Loonkostensubsidie en loondispensatie

Neem je iemand in dienst met een arbeidsbeperking, dan kan diegene minder productief zijn dan iemand zonder beperking. Je kunt dan bij de gemeente een loonkostensubsidie aanvragen voor het verschil tussen de arbeidsproductiviteit (loonwaarde) en het minimumloon. De loonkostensubsidie is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon en is bedoeld voor medewerkers die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Is iemand jonger dan 18 jaar of heeft hij een Wajong-uitkering? Dan kun je het UWV vragen of je een lager loon mag betalen dan het minimumloon: loondispensatie.

No risk-polis

Wanneer je een medewerker in dienst neemt met een handicap, iemand die langdurig werkloos is, iemand die ziek is of was, of iemand die opgenomen is in het doelgroepregister dan kan er een no risk-polis gelden. Een no risk-polis houdt in dat het UWV een Ziektewet-uitkering betaalt als de werknemer (weer) ziek wordt. Als werkgever hoef je dan een groot deel van het loon niet zelf te betalen.

De no risk-polis geldt zolang de medewerker werkt, wanneer iemand een WSW-indicatie heeft, beschut werkt, een Wajong-uitkering heeft of had of met een ziekte of handicap werkt (banenafspraak). Deze polis maakt de drempel voor het aannemen van medewerkers uit de genoemde doelgroep een flink stuk lager, doordat het mogelijke risico dat je loopt gedekt wordt. Deze no risk-polis geldt doorgaans maximaal 5 jaar.

Proefplaatsingen en jobcoaching

Heb je een langdurig zieke of arbeidsgehandicapte medewerker in dienst, dan kun je (onder voorwaarden) subsidie aanvragen voor een jobcoach en/of een proefplaatsing. Zowel jobcoaches als proefplaatsingen zorgen voor duurzame inzetbaarheid van een meer kwetsbare doelgroep.

Jobcoaches zorgen voor de persoonlijke begeleiding van medewerkers met een beperking en de werkgever op de werkplek. Hij neemt de werkgever werk uit handen en het verkleint de kans op uitval. Ook kan een jobcoach helpen bij het inwerken van je nieuwe medewerker of ondersteunen bij het geschikt maken van het werk.

Een proefplaatsing kan ingezet worden als je een nieuwe medewerker (die een uitkering ontvangt) wil aannemen, maar twijfelt of hij het werk aankan. Tijdens een proefplaatsing betaalt het UWV de uitkering door, waardoor je als werkgever geen loon hoeft te betalen. Een proefplaatsing kan maximaal drie maanden duren, waarbij het UWV wel verwacht dat je de intentie hebt om de medewerker na de proefplaatsing in dienst te nemen.

Loonkostenvoordeel (LKV)

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die medewerkers in dienst hebben uit doelgroepen die vaak lastig aan werk komen. De hoogte van de tegemoetkoming die je ontvangt is afhankelijk van het aantal medewerkers dat je in dienst hebt en de aard van de uitkering.

De medewerkers waar LKV voornamelijk invloed op heeft zijn:

  • oudere medewerkers met een uitkering;
  • medewerkers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
  • medewerkers met een arbeidsbeperking.

WerkgeversServicepunt (WSP)

Het WerkgeversServicepunt (WSP) is een samenwerking van gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, kenniscentra en andere partijen. Bij een WSP krijg je informatie en ondersteuning als je iemand in dienst wil nemen die moeilijker aan het werk komt. Denk bijvoorbeeld aan informatie over de Participatiewet, de banenafspraak, voorzieningen en financiële regelingen. De dienstverlening van het WSP is kosteloos.

Meer informatie over Werkgeversservicepunt.

Conclusie

Zoals je ziet, zijn er meer dan voldoende regelingen en mogelijkheden om het eventuele risico van een medewerker met een beperking te beperken. Medewerkers met een ziekte of een arbeidshandicap bieden kansen voor je onderneming, je draagt bij aan de Banenafspraak én je verbreedt de diversiteit binnen je organisatie. Ik zie alleen maar voordelen!

Wil je meer weten over de kansen die deze doelgroep voor jouw organisatie kan bieden? Neem contact met me op, we maken er zeker een succes van.

Amber Zaal, Junior Casemanager
t   0314 369 111
e   a.zaal@vitaconluteijn.nl

Terug

Nog niet uitgelezen?