Skip to main content
28 januari 2019

Ingrediënten voor een succesvol team

Een dreamteam is niet zomaar gevormd. Wat zijn nou de geheimen voor een succesvol team? Hoewel ieder team anders is, zijn er zeker universele principes die voor ieder team gelden.

 

1 Zorg voor diversiteit

Een goed functionerend team bestaat uit karakters die elkaar juist aanvullen en tegenwicht bieden. Ook functioneren teams beter wanneer er zowel mannen als vrouwen in zitten. Diversiteit nodigt uit tot meer reflectie en teams die regelmatig de tijd nemen om stil te staan bij het eigen functioneren, hebben een betere planning, zijn meer gericht op de lange termijn en letten beter op signalen uit hun omgeving.

 

2 Mix extravert en introvert

Een mix tussen extraverte en introverte mensen is belangrijk. We denken vaak dat extraverte mensen betere teamspelers zijn, zij bewegen zich makkelijker in teams en communiceren makkelijker met anderen. Introverte mensen zijn nodig voor een juiste balans in het team. Over het algemeen, als een team zich ontwikkelt, presteren extraverten minder goed en introverten beter dan verwacht.

 

3 Vertrouwen is de basis

Het fundament van een team bestaat uit vertrouwen. Wat is er nodig om vertrouwen te creëren binnen een team? Een viertal zaken:

  • Een duidelijke richting waar je als team naartoe werkt.
  • Helderheid over resultaten die worden verwacht.
  • Afspraken over het proces.
  • Aandacht en tijd voor elkaar.

 

4 Koppel taken aan iemands natuurlijke rol

Teamleden zijn veel meer dan een optelsom van competenties, vakinhoudelijke kennis en de functie die ze vervullen. Minstens zo belangrijk is om te kijken welke rol iemand van nature inneemt en hoe die wel of niet past in het team. Als iemands taak samenvalt met de rol die iemand van nature inneemt, leidt dat tot meer succes en werkplezier.

 

Weten hoe u uw team succesvoller kunt maken? Neem dan gerust contact op met Sanneke Peters via s.peters@vitaconluteijn.nl of telefonisch: 0316-740134.

Terug

Nog niet uitgelezen?