Skip to main content
18 februari 2014

Fiets vergoeden of verstrekken onder de Werkkostenregeling

Onder de werkkostenregeling (hierna WKR) mag u de huidige fietsregeling niet meer hanteren. De fiscale regels voor het onbelast vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen van een fiets gelden namelijk niet meer onder de WKR. Er bestaan wel andere fiscale mogelijkheden om werknemers te stimuleren om de fiets te nemen naar het werk.

Volgens de huidige regels voor vergoedingen en verstrekkingen kunt u eens in de drie jaar onbelast een fiets van maximaal  € 749 aan een werknemer vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. De werknemer moet de fiets dan op meer dan de helft van zijn werkdagen gebruiken voor woon-werkverkeer. Deze regeling mag dus niet meer onder de WKR. Dat betekent ook dat u bijvoorbeeld niet meer gehouden bent aan een maximumbedrag van € 749. Echter, de fiets blijft ook niet zonder meer onbelast. Wilt u onder de WKR een fiets vergoeden, verstrekken of ter beschikken stellen, dan moet u rekening houden met verschillende regels zoals hieronder besproken.

De waarde van de fiets als loon belasten of onderbrengen in de vrije ruimte

Hanteert u de WKR en vergoedt u een fiets, dan geldt de vergoeding als loon. U dient het loon te belasten bij de werknemer of onder te brengen als eindheffingsloon in de vrije ruimte. U mag tevens de werknemer een onbelaste reiskostenvergoeding betalen van maximaal € 0,19 per kilometer. Dit geldt voor woon-werkverkeer.

Verstrekt u een fiets aan een werknemer, dan geldt de factuurwaarde of de waarde in het economische verkeer van de fiets als loon. Dit loon belast u ook bij de werknemer of brengt u onder in de vrije ruimte van de WKR. Ook hier mag u een onbelaste reiskostenvergoeding betalen van maximaal € 0,19 per kilometer.

Geen onbelaste reiskostenvergoeding bij ter beschikking gestelde fiets

Stelt u een fiets ter beschikking aan een werknemer (u blijft dan eigenaar van de fiets), dan hoeft u niets bij het loon van de werknemer op te tellen. Dit wordt anders als de werknemer de fiets ook privé gebruikt. Op de site van de Belastingdienst leest u hoe u het privégebruik van de ter beschikking gestelde fiets bij het loon van de werknemer dient op te tellen. U mag geen onbelaste reiskostenvergoeding betalen als u de werknemer een fiets ter beschikking heeft gesteld.

Bron: Rendement

Terug

Nog niet uitgelezen?