Skip to main content
17 april 2014

Hogere ZW-premie na terugkeer van eigenrisicodragerschap ZW

Werkgevers, die na een periode van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet, terugkeren naar het UWV krijgen vanaf 1 januari 2015 een hogere, meer risicodekkende ziektewetpremie. Het kabinet heeft het besluit hiervoor voor advies aan de Raad van State gestuurd.

De hogere premie bij terugkeer zal gedurende twee kalenderjaren de helft van de sectorale premie bedragen, tenzij dit lager is dan het individuele risico dat het UWV kan berekenen op basis van lasten van de eerder bij het UWV verzekerde periode. Dan geldt de hogere individuele premie. Voor (middel)grote werkgevers uit sectoren waar de helft van de sectorale ZW-premie lager is dan de feitelijke minimumpremie heeft de invoering van de hogere premie bij terugkeer geen gevolgen.

De premie gaat vanaf 2015 gelden voor alle (middel)grote werkgevers die na 20 maart 2014 een verzoek indienen om het eigenrisicodragerschap te beëindigen. Het voornemen voor dit besluit werd op 20 maart 2014 aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.

De reden van dit besluit is een geconstateerde onevenwichtigheid bij de dit jaar ingevoerde premiedifferentiatie in de ZW bij de premievaststelling voor (middel)grote werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap ZW terugkeren naar de publieke verzekering. Een grote werkgever die na meer dan twee jaar eigenrisicodragerschap terugkeert naar het UWV is de eerste twee jaar een minimumpremie (0,14% in 2014) verschuldigd. Maar direct na terugkeer kunnen al ZW-uitkeringen ontstaan. Deze minimumpremie staat dan in het algemeen niet in verhouding tot het risico in de eerste twee kalenderjaren na terugkeer. Werkgevers zouden hierdoor enkel vanwege de (te) lage premiestelling kunnen kiezen voor terugkeer naar het publieke stelsel. Het uitgangspunt van schadelastbeheersing staat dan niet meer centraal bij de keuze voor publieke verzekering of eigenrisicodragerschap.

Bron: Min SZW 11-04-2014; TK 2013-2014, 29 544, nr. 506

Terug

Nog niet uitgelezen?