Skip to main content
18 april 2023

Effectief omgaan met generatieverschillen op de werkvloer

Welke generaties werken er in jouw bedrijf? Baby boomers? Pragmaten? Generatie X, Y en Z? Allemaal hebben ze hun eigen specifieke eigenschappen en voorkeuren. Hoe match je die in één personeelsbeleid en maak je jouw plannen futureproof?

In jouw organisatie werk je ongetwijfeld met een diverse mix van generaties. Allemaal hebben ze hun eigen unieke kenmerken, waarden en wensen. Zaken waarmee ze een sterke invloed kunnen hebben op de werkcultuur en het functioneren van mensen in jouw teams. Om een productie en harmonieuze werkomgeving te kunnen bevorderen, is het belangrijk om de generaties te kennen en erkennen. Wie zijn ze en wat vinden ze doorgaans belangrijk?

 • Geboren tussen 1940 en 1955
 • Vaak wat formeler
 • Hiërarchie, structuur en stabiliteit

Het motto: ‘Een baan voor het leven’

 • Geboren tussen 1955 en 1970
 • Hardwerkend en plichtsgetrouw
 • Weloverwogen en zelfstandig
 • Goede werk-privébalans

Het motto: ‘Loyaal zijn aan je werk’

 • Geboren tussen 1970 en 1985
 • Ambitieus en teamgericht
 • Versnellen, no-nonsense, to the point
 • Erkenning en persoonlijke ontwikkeling

Het motto: ‘De bedrijfsladder beklimmen’

 • Geboren tussen 1985 en 2000
 • Technologisch onderlegd
 • Vrijheid, gelijkwaardig en informeel ingesteld
 • Betekenisvol werk

Het motto: ‘Flexibel carrièrepad’

 • Geboren na 2000
 • Digital natives
 • Sterk omgevingsbewust
 • Zekerheid van gelijk alles goed voor elkaar willen hebben
 • Diversiteit en inclusie

Het motto: ‘Toekomstgericht’

Stap 1: Breng de verschillende generaties in kaart

Wat een verschillen hè?! En dat kan zich zomaar allemaal in jouw team bevinden en moet samenwerken om enerzijds de organisatiedoelstellingen te behalen en anderzijds eigen werkgeluk te vinden en behouden. Breng in kaart wie waar werkt en vanuit welke door hun generatie (mede) bepaalde eigenschappen en waarden. En ga in gesprek. Vraag door. Wat vindt welke generatie belangrijk? Sluit dat aan bij de overall generatie-ideeën?

Stap 2: Formuleer verschillen en gemene delers

Zeg je ‘one size fits all’ personeelsbeleid vaarwel en maak processen en gewoonten vloeibaar(der). Weet je wie je waar in je organisatie hebt en wat diens eigenschappen, waarden en wensen zijn? Bepaal dan de gemene delers per generatie, maar stel ook vast welke zaken alle generaties in jouw organisatie belangrijk vinden. Met dat wat ze gemeen hebben kun je hun neuzen dezelfde kant op laten gaan en met dat wat hen onderscheid kun je ze verbinden. Want juist van verschillen kunnen generaties onderling veel leren en profiteren.

Stap 3: Maak jouw personeelsbeleid fluïde

Breng fluïditeit in de praktijk van je personeelsbeleid. Speel in op de verschillende behoeften door (waar mogelijk) opties te geven: vrijheid in werktijden en thuiswerken bijvoorbeeld, maar ook een jaarlijks budget dat elke medewerker naar wens kan inzetten. Zo kan de een dan kiezen voor vrije dagen, de ander voor opleiding en weer een ander voor een bijdrage aan zijn vitaliteit. En bevorder intergenerationele samenwerking bijvoorbeeld met functie en afdeling overstijgende projecten maar ook mentor- of buddytrajecten waarbij meer ervaren medewerkers er voor starters zijn en andersom. Inzicht krijgen in elkaars belevingswereld en van elkaar leren bevordert namelijk begrip en maakt een team hechter.

Stap 4: Betrek medewerkers bij implementatie en bijstellen

En daarna is het natuurlijk proberen, evalueren, bijschaven, weer proberen en evalueren, strepen enzovoorts. Houd een open dialoog met gesprekken, maar bijvoorbeeld ook met regelmatige enquêtes en feedbacksessies. En betrek medewerkers van verschillende generaties op directe en persoonlijke wijze bij de implementatie van nieuwe plannen en processen. Zo wordt het een beleid ván medewerkers vóór medewerkers. Dit werkt goed voor de betrokkenheid en acceptatie.

Generatiebewust beleid werkt voor jou en je team

Waarom een generatiebewust personeelsbeleid werkt voor je medewerkers maar vooral ook voor jou als werkgever? Het bevordert een positieve werkcultuur, vermindert conflicten en verhoogt de productiviteit en tevredenheid van je mensen. Bovendien kan het leiden tot een betere werving en behoud van talent. Beginnen dus. Gewoon bij het begin, stap voor stap. Elke oprechte moeite die jij doet voor jouw medewerkers is een goede start.

Terug

Nog niet uitgelezen?