Skip to main content
10 januari 2020

Eerder een WIA-uitkering aanvragen. Dat loont!

Je hebt een werknemer die ziek is en verwacht dat deze niet meer aan het werk komt. De Wet verbetering Poortwachter bepaalt dat zowel werkgever als werknemer zich moeten houden aan allerlei re-integratieverplichtingen. En dit terwijl al snel duidelijk is dat je werknemer nu en in de toekomst niet meer terugkeert in het werk. Mogelijk biedt een vervroegde WIA-aanvraag een oplossing.

Eerst even dit.
WIA is de uitkering die een werknemer kan aanvragen als hij/zij door ziekte niet of minder kan werken. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA bestaat uit 2 soorten uitkering, namelijk de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Waar een werknemer recht op heeft, hangt ervan af of hij/zij in de toekomst kan werken (bron: UWV)


De werknemer kan dus vervroegd een WIA-aanvraag doen bij het UWV. Bij toekenning hiervan betekent dit dat zowel jij als je werknemer vrijgesteld worden van de re-integratieverplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. De werknemer heeft dan dus bijvoorbeeld ook geen gesprekken meer met een verzuimbegeleider en bedrijfsarts, waarin hij/zij telkens geconfronteerd wordt met de verzuimoorzaak.

Wat zijn nog meer voordelen voor de werknemer?

De uitkering is gebaseerd op 75% van het loon. Dit betekent dat de werknemer in het tweede ziektejaar teruggaat naar 75% in plaats van 70% van het loon. Heeft u als werkgever een loondoorbetalingsverplichting van meer dan 75% in het tweede ziektejaar? Dan moet u dit percentage gedurende het tweede ziektejaar aanvullen. Daarnaast heeft de werknemer recht op een volledige premievrije opbouw van het pensioen.

Wat zijn nog meer voordelen voor de werkgever?

De loonkosten worden vervroegd voor 75% door het UWV uitgekeerd. 


Al tientallen jaren in dienst bij dezelfde baas en dan een vervroegde WIA-aanvraag?

Wees je als werkgever bewust van de impact van een vervroegde WIA-aanvraag. De werknemer heeft mogelijk 40 jaar voor je gewerkt en hoort vervolgens dat hij zijn werk voorgoed niet meer kan doen. Een vervroegde WIA-aanvraag doen heeft dus naast het financiële aspect ook zeker een sociaal en mentaal aspect. Je zou als werkgever er daarom ook voor kunnen kiezen je werknemer hierin te ondersteunen en gezamenlijk de WIA-aanvraag te doen.

Mag je altijd een vervroegde WIA-aanvraag doen?

Nee, dit kan gedurende de loondoorbetalingsverplichting maar één keer. En ook slechts tussen week 3 en week 69, vanaf de week waarin de werknemer zich ziek meldde.

Wil je meer weten over de vervroegde WIA-aanvraag? Mail mij gerust je vraag, ik geef altijd binnen enkele dagen antwoord.

Luuk Driessen
l.driessen@vitaconluteijn.nl
06 – 82 91 15 59

Terug

Nog niet uitgelezen?