Skip to main content
10 februari 2016

De vertrouwenspersoon

Pesten, discriminatie, intimidatie agressie, geweld, stalking en seksuele intimidatie oftewel ongewenste omgangsvormen kunnen in elke organisatie op ieder niveau voorkomen. De gevolgen voor zowel de werknemer maar ook voor u als werkgever kunnen groot zijn. Werknemers die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen op het werk kunnen zich onveilig voelen op hun werkplek. Het kan werknemers raken in de persoonlijke levenssfeer. Ze kunnen uiteindelijk minder goed functioneren op het werk, ongelukken veroorzaken of zelfs ziek worden. Ook  werknemers die getuige zijn van bijvoorbeeld pesten of discriminatie kunnen er last van krijgen. Voor u als werkgever zijn de gevolgen van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer dan ook te raden.

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn ongewenste omgangsvormen opgenomen onder de psychosociale arbeidsbelasting. Op grond van de wet bent u verplicht als werkgever beleid te voeren dat gericht is deze vorm van arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. Eén van de maatregelen waarop u dit kan doen is het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon binnen uw organisatie. Naast de verplichting vanuit de wet kan ook vanuit de cao voor uw organisatie de verplichting gelden een vertrouwenspersoon aan te stellen of maatregelen te nemen ter preventie tegen ongewenste omgangsvormen.

Vitacon HR Services kan u als werkgever ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van beleid binnen uw organisatie tegen ongewenste omgangsvormen. Wij beschikken over een ervaren en gecertificeerde vertrouwenspersoon die u binnen uw organisatie kunt aanstellen. De vertrouwenspersoon met een achtergrond in de hulpverlening is tevens geregistreerd bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen.

De vertrouwenspersoon is er voor de eerste opvang van medewerkers die te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen. Onze vertrouwenspersoon steunt en begeleidt de medewerker in het zoeken naar mogelijke oplossingen. Geeft informatie en advies aan de medewerker over de mogelijkheden en bespreekt voor- en nadelen van een bepaalde aanpak. De medewerker beslist uiteindelijk zelf welke stappen hij wil nemen om zijn situatie te veranderen. De vertrouwenspersoon is geen bemiddelaar maar heeft een ondersteunende rol naast de medewerker.

De vertrouwenspersoon heeft ook een preventieve functie door bijvoorbeeld het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenste omgangsvormen in uw organisatie. Ook leidinggevenden en management kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht voor advies over het voorkomen van ongewenst gedrag op de werkplek. De vertrouwenspersoon kan uw organisatie helpen bij het opstellen en implementeren van beleid op het gebied van ongewenste omgangsvormen.

Wilt u meer weten over de vertrouwenspersoon dan kunt u voor informatie contact opnemen met Remco Lefering 0314-369150

Terug

Nog niet uitgelezen?