Skip to main content
8 maart 2017

De disfunctionerende medewerker

U herkent het vast wel, een medewerker waar u als werkgever niet (helemaal) tevreden over bent qua functioneren. Door de jaren heen heeft u dit al een aantal malen besproken met de medewerker, maar om het niet “te zwaar” te maken is er nauwelijks iets vastgelegd. U vertrouwde erop dat het allemaal wel goed zou komen.

Maar wederom heeft zich een situatie voorgedaan die voor u niet acceptabel is, de maat is vol!
Wat nu te doen? Uw medewerker heeft ruimschoots kansen gehad om zich te verbeteren, maar dit is niet (voldoende) gelukt. U denkt zelfs aan afscheid van elkaar te nemen. Maar kan dat wel?

Onderling regelen?

Met medewerking van de medewerker kunt u uiteraard de dienstbetrekking “in goed overleg” beëindigen. Waarbij de voorwaarden in een vaststellingsoverkomst kunnen worden opgenomen. Als dit op de juiste manier gebeurt, worden WW-rechten van de medewerker niet in gevaar gebracht door in te stemmen met een beëindiging van het dienstverband. Vaak helpt het als een derde persoon dit proces begeleidt, zodat onnodige strijd wordt voorkomen en de kans wordt vergroot dat u er met uw medewerker uit komt.

Of naar de kantonrechter?

Komt u er samen met uw medewerker niet uit, dan rest het formele traject: de ontbindingsprocedure.
Bij een ontslag wegens disfunctioneren is het sinds juli 2015 alleen nog mogelijk een ontbindingsverzoek aan de kantonrechter voor te leggen. Ook dient u hierbij beter beslagen ten ijs te komen. Waar het voorheen nog mogelijk was om met een beperkt dossier de kantonrechter te verzoeken om te ontbinden, ligt de lat nu hoger. Bij onvoldoende functioneren dient u bij de kantonrechter aannemelijk maken dat de werknemer niet geschikt is voor zijn functie. U dient hiervoor aantoonbaar goede redenen te hebben, die geen gevolg zijn van ziekte, een beperking, de arbeidsomstandigheden of (gebrek aan) scholing van de werknemer. In geval van twijfel is het verstandig om een van onze adviseurs het dossier te laten toetsen, zodat u weet hoe sterk u staat. Ook kunnen wij het ontbindingsverzoek voor u opstellen en de gehele ontbindingsprocedure begeleiden.

Beëindiging dienstverband niet haalbaar; wat nu?

Het kan zijn dat u de conclusie trekt dat het dossier te beperkt is voor een gang naar de kantonrechter. Met deze informatie op zak voert u een gesprek met de medewerker. Waarbij u aangeeft dat het disfunctioneren niet langer acceptabel is, er moet nu ècht iets gebeuren: structurele verbetering van het functioneren of afscheid nemen.

Het inzetten op herstel van functioneren wordt ook wel een verbetertraject genoemd. Vastleggen is hierbij een must. Een verbeterplan heeft geen vastomlijnde vorm, maar is meestal een document waarin beschreven staat op welke concrete punten de medewerker zijn functioneren dient te verbeteren. Het plan heeft een begin- en einddatum en beschrijft ook op welke wijze u uw medewerker zult ondersteunen om hem of haar in staat te stellen om binnen het afgesproken tijdpad naar behoren te gaan functioneren. In het verbeterplan worden ook tussentijdse evaluatiemomenten opgenomen en wordt op voorhand afgesproken wat de gevolgen zijn van het wel of niet behalen van de doelstelling. Ofwel, u zet in op herstel maar als dit niet lukt dan zal het een beëindiging van het dienstverband tot gevolg hebben.

Het spreekt voor zich dat een dergelijk traject zorgvuldig ingezet en doorlopen moet worden. Heeft u vragen en/of wenst u begeleiding bij een dergelijk vraagstuk: wij zijn u graag van dienst.

Ilse Kleijn Winkel

Tel. 0316 – 740 115 of per mail: info@vitaconluteijn.nl

Terug

Nog niet uitgelezen?