Skip to main content
27 mei 2020

Crisispakket NL leert door

De financiële ondersteuning via de NOW wordt verlengd. De regeling hanteert dezelfde manier van tegemoetkoming, maar bevat ook wijzigingen. Een nieuwe aanvullende voorwaarde is dat u als werkgever zorg draagt voor bij- en omscholing van uw medewerkers.

NOW tweede tranche

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ondersteunt werkgevers bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun medewerkers. Via de NOW wordt een periode van substantiële omzetdaling (tenminste 20%) overbrugd met een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%.

De overheid heeft op 20 mei 2020 besloten om de NOW-regeling te verlengen met een tweede tranche. Deze verlenging voorziet in een subsidieverlening voor de loonkosten van juni tot en met augustus 2020. Naar verwachting kunnen werkgevers vanaf 6 juli 2020 een aanvraag bij het UWV indienen voor de tweede tranche. De uiterste aanvraagdatum is 31 augustus 2020.

Bij- en omscholing

Een aanvullende voorwaarde die in de tweede tranche van de NOW is opgenomen is een inspanningsverplichting voor werkgevers om hun medewerkers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen.

Ter ondersteuning komt het kabinet met het crisispakket “NL leert door”. Het doel hiervan is mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al verloren hebben en de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten maken. De details van dit pakket moeten nog uitgewerkt worden. Wel is al bekend dat het pakket in ieder geval bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing, met focus op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen.

Individuele MKB-ondernemingen kunnen vanaf 1 september tot en met 30 september 2020 in aanmerking komen voor de zogenaamde SLIM subsidie voor initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Deze subsidie staat los van de NOW, maar kan u wellicht wel ondersteunen bij deze aanvullende voorwaarde van de NOW. Meer informatie over de SLIM subsidie vindt u hier.

Meer informatie en advies

De HR-specialisten van Vitacon Luteijn, lid van Stolwijk Kennisnetwerk, bieden u loopbaanbegeleidingstrajecten voor uw medewerkers. Zij denken graag met u mee in de loopbaanontwikkeling van uw medewerkers, binnen uw organisatie maar ook daarbuiten mocht dat vanwege de corona crisis noodzakelijk zijn. Meer informatie hierover vindt u hier.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?