Skip to main content
6 september 2023

Boeien en binden met groeipaden

Wil je boeien en binden en daarvoor leren en ontwikkelen sterker verankeren in jouw organisatie? Wil je daarbij mogelijkheden en routes naar groei voor medewerkers inzichtelijker maken? En wil je zo samen makkelijker kunnen kiezen, sturen en in gesprek blijven? Ik leg je uit waarom groeipaden en groeiprofielen je daarbij beter kunnen helpen dan alleen functiebeschrijvingen.

Door Betty Hehamahua, HR-consultant en personal/team coach

Mensen zijn van nature nieuwsgierig en willen zich blijven ontwikkelen, privé en in hun professionele rol. Ook voelen ze zich fijn als ze kunnen bijdragen aan het team waarin ze werken en aan jouw organisatie. In dat proces speel jij als werkgever een belangrijke rol: jij biedt het speelveld waarin de ontwikkeling kan plaatsvinden. En dat is ook meteen jouw kans om medewerkers (voor langere tijd) te boeien en binden.

Inzichtelijk speelveld voor leren en ontwikkelen

Een goed speelveld is helder en inzichtelijk. Het laat (nieuwe) medewerkers zien hoe zij zich de komende jaren kunnen ontwikkelen binnen je organisatie. Functiebeschrijvingen zijn hiervoor niet echt geschikt. Die beperken zich namelijk vaak tot taken en verantwoordelijkheden van een specifieke functie en belanden vaak ergens verstopt op een server waar niemand er meer naar kijkt. Ga liever voor groeipaden en groeiprofielen als continu onderdeel van het ontwikkelbeleid in jouw organisatie.

Groeipaden en -profielen onderhoudsvriendelijker

De ervaring leert dat functiebeschrijvingen veel onderhoud vergen. Houd je veranderingen bijvoorbeeld niet goed bij, dan verliest een functiebeschrijving zijn waarde. De opzet van groeipaden en -profielen is wat dat betreft veel compacter en onderhoudsvriendelijker.

Groeipaden: persoonlijke routes voor ontplooiing

Een groeipad is de route die een medewerker binnen jouw organisatie kan volgen om stappen in zijn loopbaan en persoonlijke ontwikkeling te maken. En een groeiprofiel geeft aan welke competenties, vaardigheden, kennis en gedrag een medewerker nodig heeft en kan ontwikkelen om zijn groeipad succesvol te bewandelen.

Een loopbaan lang leren en ontwikkelen

Omdat groeipaden functieoverstijgend zijn, omvatten ze meerdere rollen. Denk aan leer- en ontwikkellijnen waarmee een medewerker zich door de jaren heen kan ontplooien van junior tot senior en specialist wordt in zijn vak. Maar ook bredere ontwikkeling tot een sterke generalist is kun je met een groeipad weergeven.

Focus op aangeboren talent

Uiteraard blijf je ook letten op individuele talenten. Wat heeft een medewerker van nature in zich? Welke kwaliteiten en competenties zijn aangeboren? Daarin investeren is extra waardevol, omdat dit punten zijn waarop iemand van automatisch vertrouwt en bouwt en die hem energie en werkgeluk geven. Een meer holistische benadering dus, waarbij de focus ligt op de persoon en wat hij nodig heeft.

Moet je dan niet investeren in aangeleerde kwaliteiten? Dat kan wel, maar op punten die een medewerker niet van nature in zich heeft zal hij niet gaan floreren. Integendeel: als een medewerker aangeleerde kwaliteiten gaat ontwikkelen, zullen onder druk van bijvoorbeeld stress valkuilen alsnog tot uiting komen en mogelijk een energielek veroorzaken.

Groeiprofielen maken het verschil

Het zijn de groeiprofielen binnen de groeipaden die het wezenlijke verschil maken ten opzichte van werken vanuit functiebeschrijvingen. Een groeiprofiel geeft een medewerker beter inzicht in de verschillen qua kennis, vaardigheden en competenties tussen zijn huidige rol en toekomstige rollen. Zo kom je tot een sterker gesprek over wat al voldoende is ontwikkeld om door te groeien naar een volgende rol.

Meer weten?

Wil je actief starten met groeipaden en -profielen, dan raad ik je aan dit projectmatig aan te vliegen. Zo leg je een goede basis voor de leer- en ontwikkelcultuur in jouw organisatie. Tips nodig? Meer weten over het inrichten van een nieuw ontwikkelproces binnen jouw bestaande HR-beleid? Hulp gewenst bij het uitrollen? Wij helpen je graag. Bel of mail gerust.

Opleidingsplan met SLIM-subsidie

De overheid draagt graag bij aan leren en ontwikkelen. Voor het mkb is er de SLIM-subsidie, waarvoor het volgende tijdvak start in maart 2024. Goed om te weten: een opleidingsplan laten maken valt onder subsidie-activiteit A en onder dat opleidingsplan schaar je de groeipaden en -profielen. Meer over de subsidie en aanvraag lees je op onze SLIM-pagina. Hulp nodig bij de voorbereiding of aanvraag? We helpen je graag.

Betty Hehamahua
HR-consultant en personal/team coach
Tel: 06 22 34 25 48
E-mail: b.hehamahua@vitaconluteijn.nl

Terug

Nog niet uitgelezen?