Skip to main content
1 april 2021

Blog: WIEG-regeling voor partners = samen genieten!

In 2018 ontstond de gedachte: twee dagen verlof voor partners na de geboorte van je kind was niet meer van deze tijd. Nu, drie jaar verder, kennen we de WIEG-regeling en kun je als partner veel meer verlof opnemen. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het een super regeling is!

In 2018 bestond de Wet Arbeid en Zorg nog, waarbij je als partner twee dagen verlof had na de geboorte van je kind. In Nederland ontstond steeds meer discussie over dit verlof, waarbij ook naar het buitenland werd gekeken. De moderne vader wilde meer betrokken zijn bij de kersverse baby, de zorg die daarbij komt kijken en laten we het huishouden vooral niet vergeten.

Hadden wij het zo slecht dan?

In 2019 werd het geboorteverlof verhoogd van 2 dagen naar een hele werkweek (afhankelijk van je contracturen). Per juli 2020 werd de Wet Invoering Extra Geboorteverlof ingevoerd (de WIEG-regeling), waarbij de partner de mogelijkheid kreeg om tot maximaal 5 weken aanvullend verlof op te nemen.

Maar hadden wij het in Nederland dan echt zo slecht? Nou, in tegenstelling tot omringende landen wel. In Finland hebben ouders samen 164 dagen betaald verlof, in Duitsland krijgen kersverse ouders samen twaalf maanden betaald ouderschapsverlof en in Zweden krijgen ouders samen 480 dagen verlof tegen 80% van het salaris, waarvan minimaal drie maanden voor de partner bedoeld zijn. We kunnen dus wel stellen dat we in Nederland niet de allerbeste regeling hadden…

Hoe ziet de WIEG-regeling er uit?

In eerste instantie heb je recht op een week geboorteverlof. Hoeveel uur dit verlof is, hangt af van je contract. Je moet het geboorteverlof in ieder geval binnen vier weken na de geboorte van je kindje opnemen. De werkgever betaalt het loon tijdens je verlof gewoon door en mag het verlof of de spreiding ervan niet weigeren.

Na het opnemen van het geboorteverlof kun je aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit verlof is maximaal vijf weken, vijf keer het aantal werkuren per week. Dit aanvullende geboorteverlof is tegen 70% van het salaris, welke door de overheid betaald wordt. Ondanks dat de overheid dit verlof vergoedt, dien je het wel aan te vragen bij je werkgever. De werkgever mag het verlof niet weigeren, maar als hij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft dan mag hij in overleg met de werknemer wel de spreiding van het verlof wijzigen.

Het adoptie- en pleegzorgverlof is ook verlengd: van vier weken tot zes weken met een uitkering ter hoogte van 100% van het dagloon.

En toen mocht ik zelf verlof aanvragen

Onlangs ben ik zelf vader geworden, een geweldige ervaring! Zelf heb ik na de geboorte van mijn zoon direct een week geboorteverlof opgenomen en daarna nog vier weken aanvullend geboorteverlof. Ik heb nu nog een week aanvullend geboorteverlof over, welke ik in de laatste week van het verlof van mijn vrouw opneem. Een spreiding van het verlof waar zowel mijn vrouw als ik heel tevreden mee zijn.

Bijna elke partner die ik spreek deelt het aanvullende geboorteverlof anders in. De een neemt 2 weken aanvullend geboorteverlof en bewaart de rest voor een ander moment. De ander gebruikt het aanvullend verlof om elke week een dag minder te werken. De mogelijkheden zijn eindeloos. Belangrijk is wel dat je binnen 6 maanden het aanvullend geboorteverlof op moet nemen, anders komt het te vervallen.

Hoe zag de ondersteuning vanuit Vitacon Luteijn, mijn werkgever, er uit?

Allereerst mocht ik het mooie nieuws vertellen dat ik vader zou worden. Iedereen reageerde direct enthousiast en nadat ik verteld had hoe het met de zwangerschap ging, kreeg ik alle details over de WIEG-regeling te horen. Het werd me als snel duidelijk dat ik het op veel verschillende manieren kon vormgeven.

Uiteindelijk heb ik 2 tot 3 mogelijkheden in overweging genomen, om later de keuze te maken die het best bij mij en mijn partner zou passen. In overleg met mijn werkgever hebben we vervolgens gekeken of en hoe we dit in de praktijk konden doen. Dat allemaal in goed overleg, om samen tot de beste invulling te komen.

Advies aan andere werkgevers

Ondanks dat ik zelf natuurlijk helemaal thuis ben in de HR-wereld, vond ik het erg fijn dat mijn werkgever direct over de opties voor partnerverlof begon. Mijn advies aan alle werkgevers is dan ook: bespreek met je medewerker wat de regeling inhoud en welke opties er zijn, om zo verrassingen achteraf te voorkomen.

Ik hoor nog te vaak dat werknemers niet op de hoogte zijn van de regeling voor partners. Wanneer werknemers volledig zijn geïnformeerd kunnen ze een goede afweging maken over de hoeveel aanvullend verlof dat ze willen opnemen en de eventuele spreiding ervan.

Belangrijk is ook dat je als werkgever de werknemer tijdig informeert, zodat de mogelijkheden besproken kunnen worden en er op tijd gekeken kan worden naar (tijdelijke) vervanging van de desbetreffende werknemer.

Dankbaar

Zelf ben ik erg dankbaar dat ik vijf weken fulltime bij mijn zoontje heb mogen zijn. Het was een bijzondere periode die ik als heel waardevol heb ervaren. We hebben de tijd kunnen nemen om elkaar te leren kennen en om samen in een ritme te komen. Zo hebben we als gezin een hele fijne start gehad!

Heb je, als werkgever zijnde, vragen over het (aanvullend) geboorteverlof en hoe je dit in jouw organisatie verwerkt? Neem gerust eens contact met me op, ik vertel je er graag meer over.

Groeten,
Erwin Voskamp, casemanager

 

Terug

Nog niet uitgelezen?