Skip to main content
11 februari 2021

Blog: Oog voor je mensen is de sleutel voor duurzaam succes

We leven in een wereld waar de ontwikkelingen zich razendsnel opvolgen. Als organisatie moet je daarin mee. En er is maar één manier om dat te doen: met je mensen.

Vroeger… weet je nog? Toen er nog wel eens tijd was voor rust, even stil staan, even geen ontwikkelingen. Gewoon doen wat je altijd al deed en dat was nog steeds voldoende. Het lijkt wel een andere wereld! Nu roepen we vooral ‘stil staan is achteruit gaan!’ en dus blijven we gas geven. We moeten mee met de ontwikkelingen: organisaties moeten hun bedrijfsmodel blijven aanpassen en dat kan alleen als je je mensen centraal stelt. Want het menselijk vermogen is de sleutel voor een duurzaam succesvolle organisatie in de 21e eeuw. Meer nog zelfs dan financieel vermogen en technologie.

Het is een veel gehoorde term ‘de mens centraal stellen’. Maar wat houdt het nu precies in? Heel simpel gezegd: je medewerkers moeten de ruimte krijgen om hun werk naar eigen inzicht te doen, zolang zij maar bijdragen aan de gestelde organisatiedoelstellingen en dus de koers die de organisatie wil varen. Wat mensgerichte organisaties ook onderscheidt is dat medewerkers er graag werken en dat is meteen je voorsprong op de arbeidsmarkt.

Het antwoord op de uitdagingen van deze tijd

In deze tijd worden organisaties constant geconfronteerd met uitdagingen. Vaak wordt gedacht dat het ontwikkelen van nieuwe producten, het starten van nieuwe initiatieven het antwoord op deze uitdagingen is. Daarbij horen nieuwe processen en managementstructuren, maar vaak wordt vergeten dat nieuwe processen je organisatie niet per definitie wendbaar maken, dat doen de mensen in je organisatie. Stel je je mensen centraal en werken ze graag voor je, dan ben je wendbaar en klaar voor de volgende uitdagingen.

De medewerkers in je organisaties kennen de markomstandigheden vaak het beste en zij weten hoe je organisatie daarop in kan spelen. Voor leidinggevenden kan het echter lastig zijn om medewerkers de ruimte te geven, dit zijn ze vaak niet gewend. Van oudsher gaan leidinggevende vaak op een bepaalde beheersmatige manier met hun medewerkers om. Het leren loslaten van je medewerkers vraagt om een gezonde dosis moed en durf.

Coachen, ondersteunen en informeren

Met durf en moed alleen kom je er als leidinggevende in een mensgerichte organisatie niet. Je moet vertrouwen hebben in je mensen en ze ‘los’ durven laten. In een mensgerichte organisatie vertrouwen leidinggevenden op de zelfredzaamheid van de mensen en de zelfsturende teams. In plaats van ze targets te geven en te controleren, hebben je medewerkers behoefte aan coaching, ondersteuning en informatie.

Niet alle leiders in bestaande organisaties hebben deze vaardigheden al. Mijn ervaring is dat veel organisaties het moeilijk vinden om het type leiderschap binnen het bedrijf te ontwikkelen, te veranderen. En dat is ook zo! Als je al jarenlang op een bepaalde manier je team aanstuurt, dan is verandering moeilijk. Men blijft vaak hangen in vaardigheden en competenties, waardoor er nog steeds een gevoel blijft bestaan dat je als medewerker moet voldoen aan een checklist. Maar vergeet niet: de makkelijkste weg is niet altijd de beste.

Relaties aangaan

Het belangrijkste binnen een mensgericht organisatie is dat je gesprekken met elkaar kunt voeren in een prettige omgeving. Je gaat uit van ieders unieke talenten, ieder mens levert een unieke bijdrage die het geheel complementeert. 

Bij iedere organisatie zijn onderdelen waar ‘wat minder goed’ op gescoord wordt, een zesje zeg maar. En taken die een 9 verdienen. Veel mensen zullen in eerste instantie van deze 6 een 7 willen maken, omdat het volgens het functieprofiel verwacht wordt. Maar als je meer energie krijgt van het verbeteren van de 9 naar een 10, dan is dat proces toch beter voor je organisatie, alleen al omdat het weer een stoot energie met zich meebrengt.

De meeste leidinggevende hebben een cursus gehad over hoe ze lastige gesprekken moeten voeren, terwijl ze vaak uiterst bedreven zijn in het vermijden van die lastige gesprekken. In een duurzaam succesvolle organisatie hoeven lastige gesprekken niet vermeden te worden, omdat het leiderschap gericht is op de onderlinge vertrouwensrelatie en veiligheid. Er ontstaat een veilige omgeving waarin medewerkers hun wensen en zorgen bespreekbaar durven te maken. Om dit als organisatie te kunnen, moeten leidinggevenden eerst hun eigen gedrag herkennen en leren hoe ze zich daarin kunnen verbeteren. Dat is het fundament van leiderschapsontwikkeling.

Haal het beste uit je mensen

Goede leiders helpen je organisatie groeien. Wil je het beste uit je mensen halen, ook als het op je leidinggevenden aankomt? Laten we er samen eens, geheel vrijblijvend, over sparren, je kunt me telefonisch of per mail bereiken. 

Peter Verbeek, HR Consultant 

Terug

Nog niet uitgelezen?