Skip to main content
31 mei 2021

Bijzonder uitstel van betaling gewijzigd, betalingsregeling versoepeld

Tijdens de corona crisis verleent de fiscus bijzonder uitstel van belastingbetaling aan getroffen ondernemers (bekijk hier de inhoud van de maatregel). Per 27 mei 2021 gelden de volgende wijzigingen:

 • Er is géén sprake van een generieke kwijtschelding van belastingschulden. Wil je wel kwijtschelding aanvragen, dan kan dit middels de WHOA
 • Er vindt géén verlenging van het bijzonder uitstel van betaling plaats. Aangiften en aanslagen met een betaaldatum vanaf 1 juli 2021 moet je zoals gebruikelijk en tijdig voldoen. Dat betekent voor resp. de loonheffing en btw vanaf de volgende tijdvakken:
  • loonheffing: tijdvak juni bij maandverloning, periode 6 bij 13-wekelijkse verloning
  • btw: tijdvak juni bij maandaangifte, tijdvak 2e kwartaal bij kwartaalaangiften
 • Loopt het bijzonder uitstel af vóór 1 juli 2021 en vraag je vóór 1 juli 2021 geen verlenging aan, dan moet je eerder aan de betalingsverplichtingen voldoen, namelijk direct na afloop van de periode van het bijzonder uitstel
 • De betalingsregeling geldt voor de opgebouwde belastingschuld, zoals je deze had moeten betalen in de periode van bijzonder uitstel. Deze periode duurt maximaal tot 1 juli 2021

Er zijn ook versoepelingen

 • het starten met aflossen via de betalingsregeling is met een jaar uitgesteld en wel van 1 oktober 2021 naar 1 oktober 2022
 • de afbetalingsregeling is qua termijnen verlengd van 36 naar 60 maanden en duurt derhalve tot uiterlijk 1 oktober 2027 (eerder aflossen mag).
 • de verschuldigde invorderingsrente over de opgebouwde belastingschuld, tijdens de periode van de betalingsregeling, is voor alle belastingplichtigen gelijk en bedraagt:
  • tot 1 januari 2022: 0,01%
  • vanaf 1 januari 2022: 1%
  • vanaf 1 juli 2022: 2%
  • vanaf 1 januari 2023: 3%
  • vanaf 1 januari 2024: 4%

Meer informatie

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Onze adviseurs staan voor je klaar.

Terug

Nog niet uitgelezen?