Skip to main content
29 april 2021

WHOA: je schuldenlast kwijt zónder faillissement

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is een nieuwe wet die per 1 januari 2021 van kracht is geworden. Deze wet maakt het voor ondernemingen in zwaar weer mogelijk om schulden te herstructureren door met schuldeisers en eventueel met aandeelhouders een onderhands akkoord te sluiten buiten faillissement.

De WHOA is bedoeld om te voorkomen dat een (levensvatbare) onderneming met een te hoge schuldenlast failliet gaat. De gedachte achter de WHOA is, dat een bedrijf dat ontlast is van een te grote schuldenlast uit het verleden, interessanter is voor schuldeisers en aandeelhouders dan een bedrijf dat failliet verklaard wordt.

De WHOA staat in principe los van de coronacrisis, maar door deze crisis is er wél meer aandacht voor de WHOA gekomen. Op dit moment worden veel ondernemingen overeind gehouden door coronasteunpakketten van de overheid, maar deze steun gaat op een gegeven moment stoppen en uitgestelde betalingen moeten hervat worden. Niet iedere onderneming zal dit zomaar weer kunnen. De WHOA kan dan uitkomst bieden.

Verhelpen van financiële problemen

Tot 2021 had je bij financiële problemen slechts twee opties: surseance van betaling of faillissement. De WHOA geeft je nu een derde optie, waarbij het doel is om de te hoge schuldenlast Going Concern te verkleinen.

Onder de WHOA kun je met instemming van een meerderheid van alle schuldeisers een akkoord bereiken op een schuldregeling. Ook kunnen overeenkomsten met goedkeuring van de rechter worden gewijzigd of beëindigd. Zo kunnen bedrijven met financiële problemen makkelijker hun schuldenlast herstructureren zónder faillissement.

Belangrijke voorwaarde is wel dat de onderneming, nadat de schulden verholpen zijn, weer levensvatbaar moet zijn. Aan alle nieuwe en lopende verplichtingen moet kunnen worden voldaan.

Tijdens een WHOA-traject houd je als ondernemer in beginsel zelf de regie over je onderneming. Jij bent en blijft de ondernemer.

Geen ver-van-je-bed-show

De WHOA is geen ver-van-je-bed-show. Het is een heel bruikbare regeling voor MKB-bedrijven met financiële problemen. Wil je meer weten over de WHOA en of je bedrijf met deze regeling een beter toekomstperspectief heeft? Neem gerust contact met ons op, we adviseren je graag.

Guus Pieters
Bedrijfskundig specialist en herstructureringsdeskundige bij Stolwijk Pietersberg
T   06 2170 1239     E   info@stolwijkpietersberg.nl

Roeland Scheuter RA
Accountant bij Stolwijk Kelderman
T  06 5359 6717     E   r.scheuter@stolwijkkelderman.nl

Hugo Versloot
Adviseur en eigenaar bij Stolwijk van Wijk
T  06 8362 5336     E  h.versloot@stolwijkvanwijk.nl 

 

 

 

 

Terug

Nog niet uitgelezen?