Skip to main content
8 augustus 2022

Ben jij al helemaal klaar voor (of met) de nieuwe cao VVT?

Er zijn behoorlijk wat veranderingen opgenomen in de nieuwe cao VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg). Veranderingen die verder gaan dan enkel wat regels aanpassen.

Als werkgever word je geacht na te denken en beleid te maken dat ervoor zorgt dat medewerkers gewaardeerd worden voor het belangrijke werk dat ze doen. De cao heeft dan ook niet voor niets de titel: De medewerker op één!

Veel artikelen op het gebied van beleid en inrichting gaan in op 1 januari 2023, zo heb je als werkgever de tijd om je goed voor te bereiden. Deze tijd heb je ook zeker nodig, het is dus belangrijk dat je tijdig aan de slag gaat.

In dit artikel gaan we dieper in op de belangrijkste thema’s die vragen om een aangepast beleid en die per 1 januari 2023 in gaan. 

Verschoven diensten (protocol afspraak)

Een belangrijk punt in de cao is meer zekerheid in werktijden voor de werknemer. Verschoven diensten zijn dan ook uit deze cao geschrapt. Het vastgestelde rooster is het uitgangspunt. Bijzonder bij dit artikel is dat er nog geen omschrijving is van wat je moet doen wanneer er wél een dienst geschrapt moet worden. Dit volgt nog. Zeker is wel dat de verschoven dienst per januari verdwijnt, dus daarvoor kun je als werkgever al actie ondernemen.

Vergoeding bijzondere diensten (art 4.3)

De vergoeding voor de volgende bijzondere diensten verandert:

  • Bereikbaarheids- of consignatiediensten
  • Slaap- of aanwezigheidsdiensten
  • Onregelmatig werken

Deze verandering heeft effect op de kosten en daardoor wil je misschien je werkwijze voor het plannen en roosteren aanpassen. Vervolgens is het nodig dat ook het eventuele urenregistratiesysteem deze aangepaste vergoedingen op een juiste manier registreert en dat het in de uren- en of salarisadministratie juist wordt verwerkt.

Gratificatieregelingen (art 4.6)

Gelukkig is er in deze cao afscheid genomen van de aparte regelingen voor thuiszorgorganisaties en verpleeg- en verzorgingshuizen. Er kan nu één regeling worden getroffen die als basis de oorspronkelijke datum in dienst neemt in plaats van de cao-datum. Heel erg fijn. Wel moet je dit jaar nog een regeling opstellen in overleg met de Ondernemingsraad of de Personeelsvertegenwoordiging.

Balansbudget (art 6.4)

Nog steeds wordt gewacht op het zogenaamde ‘verlofspaarfonds’, maar vanaf 1 januari 2023 ben je wel al verplicht als werkgever om het voor je medewerkers mogelijk te maken dat zij een deel van de bronnen (eindejaarsuitkering, vakantiegeld, bovenwettelijke vakantie-uren, salaris) in kunnen zetten om uren te sparen voor het balansbudget.

Naast deze artikelen zijn er nog tal van andere onderwerpen uit deze cao die je aandacht verdienen, zoals bijvoorbeeld het beleid rondom leerlingen of wanneer is iemand nu ‘aantoonbaar bekwaam’?

Wil je eens van gedachten wisselen over de impact van de wijzigingen in de cao voor jouw organisatie of heb je hulp nodig bij de implementatie van deze cao? Neem gerust, geheel vrijblijvend, contact op met mij of één van mijn collega’s.

Marina van ’t Klaphek, HR-consultant
T   06 8333 0227
E   m.vt.klaphek@vitaconluteijn.nl 

Terug

Nog niet uitgelezen?