Skip to main content
14 februari 2014

Zorg dat u niet voor verrassingen komt te staan!

In de media is de laatste tijd aandacht besteed aan het feit dat werknemers bij het invullen van hun aangifte inkomstenbelasting 2013 (verder: belastingaangifte) er achter komen dat te veel arbeidskorting is berekend over het loon.

Onderstaand leggen wij u uit waardoor deze situatie ontstaat en hoe u zich hierop kunt voorbereiden voor de komende jaren.

Arbeidskorting

Iedereen in Nederland met inkomen uit (tegenwoordige) arbeid heeft recht op een korting op de belasting die moet worden betaald: de arbeidskorting.

De hoogte van de arbeidskorting wordt bepaald door de hoogte van het inkomen uit arbeid. De korting voor 2013 bedroeg maximaal € 1.723. Boven een bepaald inkomen wordt de korting weer verlaagd. Voor 2013 gebeurt dit boven een inkomen van € 40.248. De arbeidskorting kon in 2013 ten hoogste worden verlaagd met € 1.173. Na deze (maximale) verlaging resteert een arbeidskorting van € 550.

NB Het inkomen is uw fiscaal loon, verwar dit dus niet met bijvoorbeeld uw bruto- of nettoloon.

Arbeidskorting via het loon

De arbeidskorting wordt automatisch toegepast bij het uitkeren van uw loon. Maar de korting wordt alleen berekend op basis van het reguliere loon en dus niet over bijzondere beloningen!

Wanneer u bijvoorbeeld door een bonus, een 13e maand, overwerk of andere bijzonder beloningen uiteindelijk meer dan € 40.248 hebt verdiend in 2013 dan moet de arbeidskorting worden verlaagd. Maar dat gebeurt dus niet via het loon, maar eerst bij de belastingaangifte. U krijgt bij het invullen van de belastingaangifte de melding dat er te veel arbeidskorting is verrekend.

NB Bij uitbetaling van de bonus e.d. is het niet mogelijk de arbeidskorting te laten toepassen.

Consequenties

Wanneer u bij de belastingaangifte de melding krijgt dat er (via het loon) te veel arbeidskorting is verrekend, moet u een bedrag aan inkomstenbelasting terug betalen of u ontvangt een lagere teruggaaf.

Dit ontstaat door de manier van belasting heffen. Bij de uitbetaling van het loon wordt alleen over regulier loon de arbeidskorting toegepast. Met bijzondere beloningen wordt eerst rekening gehouden bij de belastingaangifte. Het reguliere loon en de bijzondere beloningen tezamen bepalen de uiteindelijke hoogte van de arbeidskorting. Voor zover de verleende korting via het loon hoger is, leidt dit dus tot een verrekening.
Deze verrekening wordt derhalve niet veroorzaakt door een fout bij het uitbetalen van het loon.

Voorkomen is beter dan genezen

Aangezien in 2014 niet alleen de arbeidskorting, maar ook de algemene heffingskorting kan worden verminderd, adviseren wij u ten minste een proefberekening te (laten) maken. U weet dan waar u aan toe bent. Wellicht kunt u voor 2014 uw voorlopige teruggaaf IB (laten) aanpassen.

Voor meer informatie over dit onderwerp of voor een advies op maat, kunt u contact met ons opnemen.

 

Terug

Nog niet uitgelezen?