Skip to main content
29 april 2020

Zes extra coronamaatregelen voor ondernemers

Op 24 april heeft het kabinet zes extra fiscale steunmaatregelen bekend gemaakt om de negatieve gevolgen van de corona crisis voor ondernemers te beperken, namelijk:

  • lager gebruikelijk loon dga;
  • versoepeling urencriterium;
  • vrije ruimte werkkostenregeling verhoogd;
  • verlies verrekenen via ‘coronareserve’;
  • uitstel Wet excessief lenen bij eigen bv;
  • aftrek hypotheekrente niet in gevaar bij tijdelijk niet aflossen.

Hieronder vindt u meer informatie over deze extra maatregelen. 

Lager gebruikelijk loon dga

Iedere dga is verplicht een gebruikelijk loon als salaris uit zijn bv op te nemen. Het gebruikelijk loon stond voor 2020 op ten minste € 46.000. Verdient een werknemer meer dan deze € 46.000, dan wordt het gebruikelijk loon voor de dga vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers in dienst van de bv.

Eerder was al bekend gemaakt dat het gebruikelijk loon dit jaar lager vastgesteld mag worden vanwege de corona crisis. Nu is bekend dat het gebruikelijk loon in verhouding tot de omzet mag worden verlaagd.

De vormgeving van deze steunmaatregel zal gaan lijken op een vergelijkbare maatregel ter vaststelling van het gebruikelijk loon tijdens de kredietcrisis rond 2009. Destijds was één van de voorwaarde dat in plaats van gebruikelijk loon geen dividend uitgekeerd mocht worden. 

Versoepeling urencriterium

De zelfstandigenaftrek is één van de faciliteiten waar ondernemers in de inkomstenbelasting recht op hebben. Een vereiste van deze regeling is dat er minstens 1.225 uur per jaar voor het bedrijf wordt gewerkt. Om te voorkomen dat ondernemers van wie het bedrijf door de corona crisis op een laag pitje staat of stil ligt, deze faciliteiten verliezen, gaat de fiscus er voor de periode van 1 maart t/m 31 mei 2020 vanuit dat er minimaal 24 uur per week in het bedrijf gewerkt is. Ook als die uren in werkelijk niet in het bedrijf besteed zijn. 

Ook voor seizoensbedrijven, zoals de horeca en tuinbouw, zal een versoepeling van toepassing zijn.

Vrije ruimte werkkostenregeling verhoogd

Er is besloten om de vrije ruimte in de WKR voor 2020 voor de eerste € 400.000 van de loonsom te verhogen naar 3% (i.p.v. de gebruikelijke 1,7%). Zo kunt u als werkgever uw werknemers in deze moeilijke tijden een extra onbelaste beloning geven, zonder dat u als werkgever eerder een eindheffing moet betalen. Dankzij deze verhoging kunt u maximaal € 5.200 extra aan vergoedingen en verstrekkingen onderbrengen in de vrije ruimte.

Via de werkkostenregeling kunt u als werkgever belastingvrij vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel uitkeren. De zogenaamde vrije ruimte in de WKR bedraagt normaliter 1,7% van de loonsom tot € 400.000, en van 1,2% over het meerdere. Komen vergoedingen en verstrekkingen in een jaar boven deze vrije ruimte uit, dan betaalt de werkgever 80% belasting via de eindheffing.

Verlies verrekenen via ‘coronareserve’

Bedrijven waarvan de winst belast wordt in de vennootschapsbelasting, zoals bv’s, mogen in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 al rekening houden met een te verwachten verlies over 2020 via de vorming van een ‘coronareserve’. Voorwaarde hierbij is dat deze reserve niet hoger is dan de winst van 2019. Is de aangifte nog niet ingediend, dan kan een verzoek tot vermindering van de voorlopige aanslag 2019 ingediend worden. Is de aangifte wel ingediend dan kan ofwel een herziene aangifte ingediend worden ofwel bezwaar gemaakt worden tegen de aanslag. 

Uitstel Wet excessief lenen bij eigen bv

Het wetsvoorstel inzake excessief lenen, beter bekend als de dga-taks, wordt met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. In dit wetsvoorstel moet de dga belasting gaan betalen over schulden bij de eigen bv die groter zijn dan € 500.000. Schulden ten behoeve van de eigen woning tellen hierbij niet mee. Met het uitstellen van dit wetsvoorstel krijgen dga’s een jaar extra de tijd (tot 31 december 2023) om hoge schulden af te lossen en belastingheffing te voorkomen. 

Aftrek hypotheekrente niet in gevaar bij tijdelijk niet aflossen

Hypotheken die vanaf 2013 afgesloten zijn kennen een aflossingsverplichting voor de aftrek van de hypotheekrente. De banken bieden hun klanten nu, vanwege de corona crisis, de mogelijkheid om gedurende een periode van maximaal zes maanden hun rente- en aflossingsverplichting op te schorten. De aflossingsverplichting wordt nu dus versoepeld om te voorkomen dat dit tot verlies van aftrek van de hypotheekrente leidt. Het gaat bij deze maatregel om het versoepelen van de regels rond de inhaalaflossing: deze kan worden uitgesmeerd over het restant van de looptijd van de hypotheek of men kan een apart aflossingsschema afspreken. De betaalpauze moet uiterlijk ingaan op 1 juli 2020.

 


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief

 


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?