Skip to main content
4 april 2022

WHOA: een mogelijke oplossing bij een te zware schuldenlast

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is een nieuwe wet die per 1 januari 2021 van kracht is geworden. Deze wet maakt het voor ondernemingen in zwaar weer mogelijk om schulden te herstructureren door met schuldeisers en eventueel met aandeelhouders een onderhands akkoord te sluiten buiten faillissement.

Een korte uitleg over de WHOA vind je in ons eerdere artikel WHOA: je schuldenlast kwijt zónder faillissement.
In dit artikel gaan we dieper in op de essentie en de toepassing van de WHOA en wat de rol van ons als accountants daarin is.

De WHOA is een aanvulling op de bestaande faillissementswet die stamt uit 1893. Met de 18 artikelen die nu toegevoegd zijn bestaat de totale faillissementswet nu uit 387 artikelen.

De essentie van de WHOA

Ondernemingen met een te zware schuldenlast die insolvent dreigen te raken, krijgen dankzij de WHOA een mogelijkheid om hun schulden te saneren. De minimale voorwaarde daarbij is wel dat de bedrijfsactiviteiten in de basis dusdanig levensvatbaar zijn, dat ze na rechterlijke homologatie zelfstandig kunnen doorgaan. Maar ook weer dusdanig met oude schulden belast, dat een financiële reorganisatie noodzakelijk is om niet op afzienbare termijn vast te lopen. Zodoende worden de schulden gesaneerd en het vermogen van de ondernemingen versterkt.

De WHOA voorziet dus in een financiële reorganisatie van de onderneming. Als ondernemer blijf je altijd zelf de regie houden en word je door je eigen adviseurs bijgestaan. Maak je gebruik van de WHOA, dan komt er geen curator aan te pas die alles overneemt.

Waar je voorheen bij reorganisaties in feite maar twee opties had (1. crediteuren gaan akkoord met algemene instemming of 2. een faillissement met (hopelijk) doorstart) is de WHOA nu een derde optie. De gedachte achter de WHOA is, dat een bedrijf ontlast van te grote, oude schuldenlasten, interessanter is voor schuldeisers en aandeelhouders dan een bedrijf dat failliet gaat.

Toepassing van de WHOA

De WHOA is tot op heden nog slechts beperkt toegepast. Niet omdat het geen interessante regeling is, maar omdat het samenhangt met de volgende aspecten:

  • ruime compensatie van ondernemingen door de overheid (coronasteunmaatregelen);
  • onverwacht snel herstel van de economie na de 1e coronagolf;
  • onbekendheid met de WHOA.

Duidelijk is inmiddels dat de corona-gerelateerde steun door de overheid stopt. Daarnaast moeten de ondernemingen met ingang van oktober 2022 de achterstallige belastingschulden terugbetalen. Vooralsnog in een termijn van maximaal 5 jaar. De verwachting is dat er meerdere ondernemingen zijn die vanaf dat moment, of mogelijk al eerder, in de financiële problemen gaan komen.

De rol van accountants m.b.t. de WHOA

Voor het inzetten van de WHOA is het belangrijk dat wij als accountant de signalen vroegtijdig herkennen en weten wat de mogelijkheden en gevolgen zijn. Wij kunnen inschatten hoe groot de kans is op het succesvol inzetten van de WHOA.

Bij Stolwijk Kennisnetwerk kennen we de kansen die de WHOA biedt. Zien wij bij onze klanten signalen die passend zijn voor het inzetten van een WHOA-traject, bijvoorbeeld als de huidige schuldenlast en de toekomstige aflossingsverplichting te zwaar (gaan) drukken, dan adviseren wij hier proactief in. We vinden het belangrijk om onze klanten te adviseren over de mogelijkheden van de WHOA, maar we belichten ook de keerzijde: afnemers van onze klanten die middels de WHOA hun schulden saneren, wat ten koste gaat van onze klanten.

Heb je vragen? Aarzel niet

Wil je meer weten over de WHOA, voorzie je dat de WHOA in de (nabije) toekomst iets voor jouw onderneming kan betekenen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op, we adviseren je graag.

Binnen SKN fungeert Guus Pieters als centraal aanspreekpunt met betrekking tot de WHOA. Guus is vanuit Stolwijk Pietersberg binnen heel SKN actief met de herstructurering van bedrijven en sinds eind vorig jaar officieel benoemd tot herstructureringsdeskundige in het kader van de WHOA.

Guus is altijd bereikbaar voor je vragen over de WHOA of bijvoorbeeld om even heel praktisch te klankborden over een case waar je in de eigen, dagelijkse praktijk tegenaan loopt.

Guus Pieters
T   06 2170 1239     E   g.pieters@stolwijkpietersberg.nl

OOA   lid Orde van Organisatiekundigen en Adviseurs
NVH   lid Nederlandse Vereniging voor Herstructurering

 

 

 

Terug

Nog niet uitgelezen?