Skip to main content
5 oktober 2023

Wet verbetering poortwachter – jouw do’s en don’ts

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) helpt langdurig zieke medewerkers. Er staan regels voor zowel de werkgever als medewerker in. We hebben de belangrijkste stappen en tips voor je opgesomd.

Samen met een arbodienst of bedrijfsarts, help je zieke werknemers zo snel mogelijk terug te keren naar werk. Door de impact van corona heeft het UWV in 2022 een aanvulling gegeven op de Wet verbetering poortwachter , waarin staat hoe ze omgaat met eventuele vertragingen door Covid-maatregelen van de overheid.

Stappenplan Wet verbetering poortwachter

Meld een zieke medewerker bij de arbodienst of bedrijfsarts. Wettelijk gezien moet dit uiterlijk binnen één week, maar ben je verzekerd tegen ziekteverzuim, dan eist de verzekeraar vaak al gelijk op de eerste dag een melding bij de arbodienst. Documenteer en bewaar alle afspraken die je maakt, ook de afspraken die je telefonisch met de zieke medewerker overeenkomt. Je kunt deze bewijsvoering nodig hebben voor stap 5 en 9.

Na zes weken ziekte moet de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse opstellen. De inhoud: waarom de medewerker niet kan werken, wat de herstelmogelijkheden zijn en per wanneer de medewerker denkt weer aan het werk te gaan.

Stel binnen acht weken na de ziekmelding een plan van aanpak op. Dit doe je samen met de medewerker. In het plan beschrijf je concreet wat de medewerker en jij gaan doen om de werkzaamheden (op den duur) te hervatten. Zorg dat je de inhoud regelmatig bespreekt met de medewerker en paar waar nodig aan.

Neem ook de visie op de re-integratie van jou en de medewerker op in het plan van aanpak, stel waar nodig tussentijds bij en geef tijdens de jaarevaluatie opnieuw jullie visie. Dit is sinds 1 juli 2023 verplicht.

Iedere zes weken bespreek je met de medewerker de voortgang of stel een casemanager aan om dit voor je te doen. De casemanager begeleidt en controleert ook de uitvoering van het plan van aanpak. Let op: als werkgever blijf je zelf eindverantwoordelijk. Zorg dus dat je op de hoogte blijft van de voortgang.

Dreigt langdurig verzuim? Houd dan een re-integratiedossier bij. Hierin vermeld je het verloop van de ziekte en alle stappen die de medewerker en jij hebben genomen om re-integratie mogelijk te maken. Je vormt het re-integratiedossier met alle afspraken, formulieren en documenten van stap 1 tot en met 4 maar ook de nog volgende stappen.

Is de medewerker 42 weken ziek, dan meld je dit bij het UWV.

Evalueer tussen week 46 en 52 na de ziekmelding het re-integratieproces. Je kunt dit als werkgever zelf doen of de casemanager vragen dit te doen. Stel vast welk re-integratieresultaat jullie in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe jullie dit samen willen bereiken. Je geeft de medewerker hiertoe ook een verzuimprotocol. Daarin staan alle stappen en specifieke regels die gelden voor jouw organisatie.

Uiterlijk na een jaar moet je het werk, de werkplek en/of de arbeidsmiddelen van de zieke medewerker waar nodig aanpassen.

Is de zieke medewerker na twintig maanden nog niet volledig hersteld, dan maak je in overleg met de medewerker een re-integratieverslag. Hierin vermeld je alle afspraken en resultaten van de geplande werkhervatting.

Na 87 weken ziekteduur ontvangt de medewerker een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit moet hij binnen drie weken invullen en terugsturen. Vervolgens beoordeelt het UWV het re-integratieverslag en voert de WIA-keuring uit. Is aan de wettelijke voorwaarden voldaan, dan start de WIA-uitkering voor de medewerker.

Ook belangrijk voor de Wet verbetering poortwachter

  • Je moet een medewerker twee jaar lang minimaal 70% van zijn loon doorbetalen. In het eerste jaar mag dit niet lager zijn dan het minimumloon. In sommige gevallen moet je zelfs langer loon doorbetalen, bijvoorbeeld als je niet kunt aantonen volgens de Wet verbetering poortwachter te hebben gehandeld. Ook een cao kan afwijkende regels met zich meebrengen.
  • Alleen de bedrijfsarts of arboarts mag de ziekte en de mogelijkheid voor aangepast werk beoordelen.
  • Bied vervangend werk aan als de medewerker niet in zijn oude functie kan terugkeren. Bijvoorbeeld werken in deeltijd of een aangepast takenpakket. Is dit niet mogelijk, dan kun je ook een andere functie aanbieden of een baan bij een andere werkgever. Weigert de medewerker dit, dan kan dit leiden tot stoppen van de loonbetaling of zelfs ontslag.

Tip: deskundigenoordeel

Heb je een andere mening dan de bedrijfsarts, arboarts en/of medewerker? Vraag bij het UWV een deskundigenoordeel aan.

Meer weten?

Meer details over de Wet verbetering poortwachter vind je onder andere in de Werkwijzer poortwachter van het UWV en een overzicht van de te volgen stappen vind je in de Quick start behorende bij deze werkwijzer.

Daarnaast kun je natuurlijk bij ons terecht. Naast specialist in preventie en verzuim zijn we namelijk ook gecertificeerd arbodienstverlener. Lees hier meer over op onze Arbodienst-pagina . Heb je een vraag of wens je advies? We helpen je graag. Bel of mail ons.

Bron: UWV, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug

Nog niet uitgelezen?