Skip to main content
15 februari 2021

Vraag TVL aan vanaf 15 februari

Heb jij als werkgever te maken met een omzetverlies van minstens 30%? Dan kan je vanaf maandag 15 februari 12.00 uur tot vrijdag 30 april 17.00 uur een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van de vaste lasten (TVL), zoals bijvoorbeeld huurkosten. Heb je een organisatie met meer dan 250 medewerkers? Dan start de aanvraagprocedure later. De TVL hiervoor moet eerst worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Tot die tijd vraagt het RVO je om te wachten met het indienen van de aanvraag. De TVL is flink verruimd ten opzichte van het vorige kwartaal. De belangrijkste wijzigingen lees je hieronder. 

 

Vaste tegemoetkoming van 85%

Bij een omzetverlies van 30% of meer krijg je als ondernemer een tegemoetkoming van 85% van de vaste lasten. Dit in tegenstelling tot het vorige kwartaal. Toen leverde een toenemend omzetverlies meer tegemoetkoming op. Wel belangrijk om te vermelden is dat het percentage vaste lasten van de onderneming afhankelijk blijft van de sector. Deze wordt bepaald op basis van de cijfers van het CBS. De werkelijke vaste lasten zijn hiervoor dus niet bepalend.

 

Onafhankelijk van bedrijfstak en grootte

Vanaf nu is de TVL niet meer afhankelijk van de bedrijfstak. Vrijwel iedere ondernemer die minstens 30% omzetverlies realiseert heeft in beginsel recht op de TVL. Daarnaast is de regeling niet langer beperkt tot het mkb. Dit betekent dat ook bedrijven met meer dan 250 medewerkers binnenkort TVL kunnen aanvragen. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Op de site rvo.nl kun je aangeven een mail te willen ontvangen zodra de aanvraagprocedure van start gaat.

 

Omvang vaste lasten verlaagd

Heb je als ondernemer minstens € 1.500 aan vaste lasten? Dan kan je TVL voor het eerste kwartaal van 2021 aanvragen. Voorheen was de grens € 3.000 aan vaste lasten. Voor het eerste kwartaal van 2021 is deze dus verlaagd.

 

Stijging van minima en maxima

Het minimum en maximum van de TVL stijgen. Zo wordt het minimum subsidiebedrag verhoogd naar € 1.500. Voor mkb-bedrijven geldt een maximum van € 330.000 en voor niet-mkb-bedrijven wordt dit verhoogd naar € 400.000

 

Aanvragen

Voor mkb-bedrijven met minder dan 250 medewerkers kunnen aanvragen digitaal worden ingediend via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Heb je recht op TVL? Dan telt dit mee als omzet. Hierdoor valt de NOW dus lager uit.

 

Extra subsidie voor waardevermindering voorraad

Enkele sectoren komen in aanmerking voor een extra subsidie bovenop de TVL vanwege de waardevermindering van voorraden.

Detailhandel in de non-food.
De subsidie bedraagt een opslag van 21% op het percentage in de TVL van 85% met een maximum van € 200.000.

Land- en tuinbouw
Ook hier geldt een opslag van 21%. Het maximum is nog niet bekend.

Reissector
Voor de reissector geldt een opslag van 3,4% met een maximum van € 130.000

 

TVL evenementenbranche voor het vierde kwartaal in 2020

Ben je een ondernemer in de evenementbranche en voldoe je aan de voorwaarden voor TVL? Dan kan je vanaf donderdag 18 februari 12.00 uur tot donderdag 18 maart 17.00 uur een aanvraag doen voor de evenementenmodule voor het vierde kwartaal van 2020. Je ontvangt 33,3% van de TVL-subsidie over de periode juni t/m september 2020, met een minimum van € 750 en een maximum van € 16.667. In maart 2021 wordt de opening van de evenementenmodule voor het eerste kwartaal van 2021 verwacht.

Deze tegemoetkoming geldt alleen voor ondernemers uit de evenementenbranche die eerder de TVL voor de periode van juni t/m september 2020 hebben ontvangen. En die niet voor de TVL voor het vierde kwartaal van 2020 en/of het eerste kwartaal van 2021 in aanmerking komen, vanwege een te lage referentieomzet in het vierde kwartaal van 2020.

 

Meer informatie

Heb je hulp nodig bij de aanvraagprocedure van de TVL? Of wil je meer informatie? Onze collega’s van de Corona Helpdesk kunnen je helpen met al je corona gerelateerde vragen.

Terug

Nog niet uitgelezen?