Skip to main content
5 juni 2020

Verzoek tot uitstel belastingen

In een eerder artikel informeerden wij u over de verruimde mogelijkheden voor bijzonder uitstel van betaling. Eén hiervan betrof de verlenging van het versoepelde uitstelbeleid tot 1 september 2020. Deze datum is wederom verlengd, nu tot 1 oktober 2020.  

In bovengenoemd artikel valt ook te lezen dat bij verleend bijzonder uitstel er na drie maanden een verklaring van een derde-deskundig nodig is. Dit geldt als op dát moment de totale openstaande belastingschuld groter is dan € 20.000.

De derde-deskundige zal aannemelijkheid moeten verklaren omtrent:

  • de werkelijk aanwezige betalingsproblemen ten tijde van het verzoek om uitstel – of de reële verwachting hiervan op korte termijn daarna;
  • de hoofdzakelijke oorzaak van de betalingsproblemen, deze moeten een gevolg zijn van de coronacrisis.

Verder zal moeten worden bijgevoegd:

  • een volgens de derde-deskundige reële liquiditeitsprognose. Deze moet opgesteld worden aan de hand van de feiten en omstandigheden, zoals bekend ten tijde van indiening van het verzoek om betalingsuitstel.
  • een toelichting waarin de derde-deskundige aangeeft welke documenten of gegevens door de ondernemer verstrekt zijn, zo nodig voorzien van een nadere toelichting.

Vraag verlenging van betalingsuitstel op tijd aan

Een eventueel verzoek om verlenging van het bijzondere uitstel moet u indienen voordat de 3-maandsperiode afloopt bij de Belastingdienst. Is het verzoek om uitstel van betaling bijvoorbeeld verzonden op 20 maart 2020, dan verloopt de 3-maandsperiode al op 19 juni 2020. Het is derhalve noodzakelijk om voor deze datum in actie te komen.

Bereid de verklaring tijdig voor!

Met het oog op de hierboven genoemde vereiste verklaring, adviseren wij u in geval van verlengd uitstel tijdig alle aanslagen in kaart te brengen. Het gaat dan om aanslagen waarvoor automatisch 3 maanden uitstel is verleend en waarvoor langer uitstel noodzakelijk is.

Komt u tot de conclusie dat de totale belastingschuld groter is dan € 20.000 en hebt u nog geen liquiditeitsprognose gemaakt? Start dan tijdig met het opstellen hiervan. Neem gerust, maar zeker tijdig, contact met ons op als wij u hierbij ondersteuning wenst en wij de benodigde verklaring moeten opmaken.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?