Skip to main content
15 juli 2021

Verlaging AWf-premies

De AWf-premie wordt verlaagd vanaf 1 augustus 2021 of vanaf periode 9. De verlaging hangt samen met het intrekken van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

Voor werkgevers die per maand, half jaar of jaar aangifte loonheffingen doen, geldt de lagere premie voor al het loon dat vanaf 1 augustus 2021 wordt genoten. Voor werkgevers die per 4 weken aangifte loonheffingen doen, geldt de premieverlaging voor al het loon dat vanaf 16 augustus 2021 (periode 9) wordt genoten.

De lage premie gaat van 2,7% naar 0,34%. De hoge premie gaat van 7,7% naar 5,34%.

Het premiepercentage dat geldt op het genietingsmoment moet worden toegepast. Op de site van de Belastingdienst is een aantal situaties weergegeven om duidelijkheid te geven welk premiepercentage moet worden toegepast.

Intrekken BIK

Op 28 mei werd bekend gemaakt dat de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 wordt ingetrokken, omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt. Doel van de BIK was om ondernemers ook in deze roerige tijden te stimuleren om investeringen te doen. Lees hier meer over het intrekken van de BIK.

Om de achterliggende doelstellingen van de BIK toch zoveel mogelijk te realiseren, heeft het kabinet besloten de vrijvallende middelen inzetten om de AWf-premies voor 2021 te verlagen.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Onze adviseurs staan voor je klaar.

Terug

Nog niet uitgelezen?