Skip to main content
10 juli 2014

VAR op de schop

De wijze van aanvraag Verklaring arbeidsrelatie ofwel de VAR-verklaring gaat vanaf 1 januari 2015 behoorlijk op de schop. Heeft de VAR hiermee zijn langste tijd gehad?

Met een VAR kan een arbeidsrelatie worden vastgesteld. Is een VAR-verklaring wuo (winst uit onderneming) afgegeven, dan geeft deze de opdrachtgever zekerheid dat hij inhouding en afdracht van loonheffing achterwege kan laten. De betreffende opdrachtnemer is immers als zelfstandige gekwalificeerd en niet als werknemer. Toch is het vaak onduidelijk of de afgegeven VAR wel klopt. De Belastingdienst controleert pas achteraf, wat voor vervelende verrassingen kan zorgen.

Zekerheid

Een VAR moet nu door de opdrachtnemer worden ingevuld en aangevraagd, en biedt de opdrachtgever zekerheid. Voorwaarden voor deze zekerheid is dat de werkzaamheden vermeld op de VAR overeenkomen met die op de opdrachtovereenkomst. Daarnaast moet de opdrachtgever in het bezit zijn van een kopie van de VAR, en van een kopie van een geldig id-bewijs (niet zijnde een rijbewijs) van de opdrachtnemer. Wanneer een VAR-wuo is afgegeven, liggen de risico’s van boetes en naheffingen in dat geval bij de opdrachtnemer, wanneer de Belastingdienst achteraf vaststelt dat de VAR niet klopt. Bij misbruik of bij oneigenlijk gebruik van de VAR kan de Belastingdienst eventueel wel naheffen bij de opdrachtgever. Tip: om de opdrachtgever te beschermen tegen valse VAR-verklaringen, biedt de Belastingdienst de mogelijkheid een VAR-verklaring telefonisch te verifiëren (nummer 088-15 11 000).

Vanaf 2015 wordt de rol van de opdrachtgevers aanzienlijk groter. De opdrachtgever moet namelijk controleren of de opdrachtnemer de VAR-aanvraag goed heeft ingevuld. De arbeidsrelatie wordt dan vooraf beoordeeld. Wanneer opdrachtnemer en opdrachtgever niet beiden de aanvraag invullen, dan wordt er geen voorlopige VAR verklaring afgegeven.

Webmodule

Ook de aanvraag van de verklaring wijzigt. De aanvraag zal digitaal plaatsvinden via een webmodule bij de Belastingdienst. Bij de beoordeling van de aanvraag kan de Belastingdienst dan zien hoe beide partijen de aanvraag hebben ingevuld. Na de aanvraag wordt er direct een stempel op gezet door de Belastingdienst op de werkzaamheid. Het aantal vragen wordt uitgebreid. De VAR wordt niet meer automatisch verlengd, maar dient jaarlijks of per opdracht te worden aangevraagd.

Bron: De Ondernemer

Terug

Nog niet uitgelezen?