Skip to main content
24 april 2020

Update rekentool NOW nu met effect ontwikkeling van de loonsom

Wij lichtten al eerder toe hoe een achteraf lager uitgevallen loonsom over de periode maart t/m mei ten opzichte van de loonsom over januari vermenigvuldigd met 3 – fors invloed kan hebben op het definitief vast te stellen subsidiebedrag. Om dit effect inzichtelijk te maken hebben wij het rekenmodel voor u uitgebreid. Voer in het model alle relevante gegevens in en u ziet in één oogopslag welke financiële gevolgen uw eventuele beslissingen hebben. Zo kunt u bijvoorbeeld zien wat er met het subsidiebedrag gebeurt als u tijdens de NOW periode besluit een aflopend contract niet te verlengen, met wederzijds goedvinden afscheid van mensen neemt of flexwerkers niet langer inschakelt.


Lees ook het nieuwsbericht ‘Lagere loonsom heeft (mogelijk) forse gevolgen voor definitieve vaststelling subsidie NOW’.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?