Skip to main content
8 april 2020

Lagere loonsom heeft (mogelijk) forse gevolgen voor definitieve vaststelling subsidie NOW

Op dit moment stellen veel werkgevers vragen over de loonsom en de uitwerking daarvan op de NOW subsidie. Een van die veelgestelde vragen: ‘Mijn werkelijke loonsom over maart t/m mei is lager dan de loonsom waarop het voorschot vastgesteld is (januari), heeft dit gevolgen voor de definitieve vaststelling van de subsidie?’

Het antwoord: Ja deze gevolgen zijn inderdaad aanzienlijk. Realiseert u zich dat een achteraf lagere loonsom fors doorwerkt bij het definitief vaststellen van de subsidie. De lagere loonsom wordt volledig gecorrigeerd, zonder rekening te houden met de omzetdaling.

Mogelijk komt de Rijksoverheid nog met een nadere uitwerking op dit onderwerp. Op haar website vermeldt zij het volgende:

“De verlaging van de subsidie is het bedrag dat de loonsom lager is uitgevallen, verhoogd met 30% (opslag voor werkgeverslasten) en vermenigvuldigd met 90% (het percentage dat de overheid maximaal vergoedt).”


Let op: het percentage van de omzetdaling wordt niet meegenomen in de berekening van de vermindering. Dat bekent bijvoorbeeld dat als zowel de omzet als de loonsom met 60% dalen, er geen recht is op subsidie. De overgebleven loonkosten kunnen dan betaald worden uit de overgebleven omzet. 

Praktijkvoorbeeld
Werkgever heeft een loonsom van €1.000.000 in januari 2020. Op basis hiervan vraagt hij NOW subsidie aan. Bij de berekening dient werkgever dit bedrag te vermenigvuldigen met 3 om, voor de vergelijking, een tijdvak van 3 maanden te creëren. Het totaal voor de vergelijking: €3.000.000, te vermenigvuldigen met 1,3 (opslag werkgeverslasten). Bij 90% subsidie leidt dit tot een aanvankelijk basisbedrag voor uitkering van €3.510.000. Omdat werkgever een omzetverlies verwacht van 50% wordt de helft hiervan uitgekeerd. (Dus €1.755.000. Aanvankelijk wordt hiervan 80% als voorschot uitbetaald €1.404.000.)

Uiteindelijk blijkt dat het loon in maart t/m mei € 800.000 per maand is. Voor deze drie maanden samen dus € 2.400.000. inclusief de vergoeding voor werkgeverslasten (factor 1,3) bedraagt de loonsom voor subsidie dan € 3.120.000. Daarvan wordt 90% uitgekeerd, ofwel €2.808.000. Zoals boven dit kader vermeld, wordt bij de berekening van de vermindering geen rekening meer gehouden met het omzetverlies van 50%.

Bij de eindafrekening dient werkgever dus rekening te houden met een definitief basisbedrag voor uitkering van 2.808.000. Hiervan moet het aanvankelijk toegekende bedrag van €3.510.000 worden afgetrokken. Dit leidt ertoe dat werkgever €702.000 zal moeten terugbetalen. Van de in eerste instantie uitgerekende €1.755.000 houdt werkgever na de afrekening dus ‘slechts’ €1.053.000 over.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?