Skip to main content
28 februari 2022

TVL Q1 2022 vanaf vandaag aan te vragen

Ondernemers met minimaal 30% omzetverlies kunnen vanaf vandaag (28 februari 2022, 09:00 uur) een aanvraag bij de RVO doen voor de TVL voor het eerste kwartaal van 2022, meldt het ministerie van EZK.
 
De aanvraagperiode voor de TVL Q1 2022 loopt tot en met donderdag 31 maart 2022, 17:00 uur. De RVO streeft er naar om de geautomatiseerde verwerking van aanvragen zo snel mogelijk te starten.
 
Hoewel de coronamaatregelen op dit moment worden afgebouwd, hebben ondernemers in het eerste kwartaal van 2022 nog veel beperkingen gekend. Daarom biedt het kabinet ook dit eerste kwartaal extra steun.

Voorwaarden

Ondernemers komen in aanmerking voor TVL Q1 2022 als zij meer dan 30% omzetverlies lijden, in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. In dat geval krijgt een ondernemer 100% subsidie voor het aandeel vaste lasten dat bij de sector hoort. Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming kan ontvangen is € 550.000. Voor niet-mkb-ondernemingen ligt het maximum op € 600.000. Een onderneming of groep verbonden ondernemingen kan maximaal € 2,3 miljoen aan steun voor vaste lasten ontvangen gedurende de hele coronaperiode. De TVL-regeling kan vandaag open, omdat deze is goedgekeurd door de Europese Commissie.

Zwangerschapsverlof TVL Q4 2021

De Europese Commissie heeft ook de hardheidsclausule zwangerschapsverlof voor TVL Q4 2021 goedgekeurd. Ondernemers die minimaal drie weken met zwangerschaps- en bevallingsverlof waren in beide referentiekwartalen (vierde kwartaal 2019 én eerste kwartaal 2020) hebben toch TVL voor het vierde kwartaal 2021 kunnen aanvragen. Met de goedkeuring van de Europese Commissie voor deze hardheidsclausule, kan RVO deze aanvragen in behandeling nemen.

Meer informatie

Wil je meer weten over de TVL en/of andere coronasteunmaatregelen? Kijk op de pagina van onze Corona Helpdesk, daar vind je een overzicht van alle maatregelen. Je kunt onze specialisten ook telefonisch of per mail bereiken voor al je corona gerelateerde vragen. 

 

Bron: Accountancy Vanmorgen

Terug

Nog niet uitgelezen?