Skip to main content
13 juni 2022

Transparantere arbeidsvoorwaarden verplicht vanaf 1 augustus

Het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden staat gepland om in werking te treden per 1 augustus 2022. Vanaf dat moment moet je als werkgever zorgen voor (nog meer) heldere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

De nieuwe wet heeft gevolgen voor verschillende arbeidsvoorwaarden en bedingen:

Meer informatie bij indiensttreding

Als werkgever moet je meer informatie over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten geven bij de start van een baan. Zo moet je medewerkers informeren over:

  • de duur en voorwaarden van de proeftijd;
  • vakantie- en verlofregelingen;
  • de plek waar het werk wordt gedaan;
  • een mogelijk recht op opleiding;
  • hoe het gaat bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst;
  • de afzonderlijke onderdelen van het loon zoals een bonus.

Verplichte opleidingen betalen

Als de medewerker door de wet of de cao een bepaalde opleiding moet volgen, moet de werkgever deze opleiding betalen. De medewerker moet de opleiding onder werktijd kunnen volgen.

Nietigheid verbod op nevenactiviteiten

De werkgever mag een medewerker niet tegenhouden om buiten het werkrooster te werken voor een andere werkgever. Je mag dit wel tegenhouden als er een objectieve rechtvaardigingsgrond is: de werkgever moet een goede reden hebben om nevenactiviteiten te verbieden. Meer informatie hierover lees je in ons eerdere artikel over het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Zo voorspelbaar mogelijk werkpatroon

Bij een onvoorspelbaar werkpatroon moet de werkgever de medewerkers informeren op welke momenten zij kunnen worden verplicht om te werken. De werkgever moet er meer aan doen om een zo voorspelbaar mogelijk werkpatroon te maken. Dit heeft vooral gevolgen als je oproepkrachten in dienst hebt.

Verzoek tot meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Een medewerker mag vragen om een vorm van werk met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De medewerker moet hiervoor minimaal 26 weken in dienst zijn. Een medewerker mag hier maximaal 1 keer per jaar om vragen.

Status wetsvoorstel

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden op 12 april 2022 aangenomen. De Eerste Kamer heeft op 30 mei 2022 het voorlopig verslag uitgebracht en wacht op de memorie van antwoord. Geplande inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 augustus 2022.

 

Bron: Accountancy Vanmorgen

Terug

Nog niet uitgelezen?