Skip to main content
31 mei 2022

Wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden staat gepland om in werking te treden per 1 augustus 2022.

Deze wet zal gelden voor zowel nieuwe als bestaande arbeidsrelaties. Eén van de onderdelen van het wetsvoorstel ziet op de nietigheid van een verbod op nevenwerkzaamheden:

Een nevenwerkzaamhedenbeding is vanaf 1 augustus nietig, tenzij de werkgever zich kan beroepen op een ‘objectieve rechtvaardigingsgrond’.

Meer informatie hierover lees je in ons artikel Verbod op nevenwerkzaamheden mag vanaf 1 augustus 2022 niet meer.

In de EU-richtlijn zijn (niet-limitatieve) voorbeelden van rechtvaardigingsgronden opgenomen zoals gezondheid en veiligheid, bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, de integriteit van overheidsdiensten of het vermijden van belangenconflicten. Daarnaast kan het overtreden van een wettelijk voorschrift, zoals de Arbeidstijdenwet, tot een rechtvaardiging leiden om wél een nevenwerkzaamhedenbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst.

Een paar punten waar je rekening mee moet houden:

  • Die objectieve rechtvaardigingsgrond hoeft de werkgever niet vooraf vast te leggen.
  • De werkgever mag per geval bekijken of hij een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft.
  • Check voor 1 augustus de standaard nevenwerkzaamhedenbedingen en pas waar nodig aan (verplicht werknemers bijvoorbeeld om vooraf toestemming te vragen in plaats van een verbod op nevenwerk).
  • Reageer na 1 augustus altijd schriftelijk en gemotiveerd op een verzoek om toestemming voor nevenwerk.
  • Wijs een verzoek niet af, tenzij je een ‘objectieve rechtvaardigingsgrond’ kunt aanvoeren. De rechtvaardigingsgrond moet echt bestaan op het moment van afwijzen van het verzoek.

Meer informatie

Wil je meer weten over het wetsvoorstel en wat dit voor jouw organisatie betekent? Neem dan contact op met onze specialisten.

 

Bron: xprt hr en hr praktijk

Terug

Nog niet uitgelezen?