Skip to main content
4 september 2020

Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO-regeling)

Leed uw amateursportorganisatie ten minste 20% omzetverlies, als gevolg van de corona-maatregelen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

 

Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw doorlopende lasten in de periode waarin u ten minste 20% minder omzet had. U kunt voor 2 perioden subsidie aanvragen:

  • 1 maart tot en met 31 mei 2020
  • 1 juni tot en met 31 augustus 2020

 

Hoogte tegemoetkoming

Doorlopende lasten

Tegemoetkoming (forfaitair)

€ 501 t/m € 1.500

€ 1.500

€ 1.501 t/m € 2.500

€ 2.500

€ 2.501 t/m € 3.999

€ 3.500

Er is € 44,5 miljoen subsidie beschikbaar. Bij overschrijding van het budget vindt op 5 oktober 2020 een loting plaats onder alle volledige aanvragen.

 

Voorwaarden

Uw amateursportorganisatie komt voor een eenmalige tegemoetkoming in aanmerking als het in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ten minste 20% aan omzet verloor.

Let op: u mag, in het kader van de uitbraak van COVID-19, geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten hebben ontvangen.

 

SBI-code

Iedere organisatie die zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Deze code geeft aan wat de activiteit van de organisatie is. Zo kan er worden bepaald of er inderdaad sprake is van een amateursportorganisatie. Organisaties waarbij de SBI-code begint met de cijfers 93.1 zijn sportorganisaties. Zij komen in aanmerking voor de tegemoetkoming. Hetzelfde geldt voor organisaties met SBI-codes 85.51 en 85.51.9 (sport- en recreatieonderwijs).

Let op: organisaties met codes gerelateerd aan beroepssporten (93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5) zijn uitgezonderd van de tegemoetkoming. 

 

Aanvragen

Aanvragen kan van 8 september tot en met 4 oktober 2020. Op de site www.dus-i.nl vindt u een link naar het online aanvraagformulier. De aanvraag moet worden ondertekend door een tekenbevoegde (conform KvK). Bij een gezamenlijke bevoegdheid kunnen dit twee personen zijn.

U kunt de aanvraag doen voor één van de twee bovengenoemde perioden of voor beide. Vul het formulier juist en volledig in. Het moment van ontvangst is niet bepalend voor de toekenning van de tegemoetkoming.

Voor uw aanvraag heeft u een bankafschrift nodig dat niet ouder is dan drie maanden. In verband met privacywetgeving moet u bepaalde gegevens onleesbaar maken. Bekijk hier het voorbeeld.

U ontvangt uiterlijk 1 december 2020 de verlengingsbeschikking.

 

Meer informatie / volledige regeling

Wilt u meer informatie over de regeling? Deze vindt u hier.

Let op: bepaalde tussentijdse wijzigingen (zoals het totale budget en de mogelijkheid om voor twee periodes een tegemoetkoming aan te vragen) zijn in deze publicatie nog niet opgenomen. Naar verwachting wordt de nieuwe regeling (met de wijzigingen) voor 15 september 2020 gepubliceerd, op www.dus-i.nl treft u dan een link naar de volledige regeling.

 


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?