Skip to main content
5 augustus 2020

Subsidie voor ondernemers in de horeca, recreatie, evenementen en toerisme in de provincie Gelderland

Wilt u in uw organisatie of onderneming aanpassingen doorvoeren of moet u maatregelen treffen in verband met de anderhalvemetersamenleving? Bekijk dan de volgende subsidie mogelijkheid, deze subsidie is vanaf 4 augustus 2020 aan te vragen.

Voor wie

U kunt deze subsidie aanvragen als u een ondernemer of organisaties bent op het gebied van cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme in 1 van de volgende sectoren:

 • Horeca
 • Dagrecreatie
 • Evenementenbranche
 • Verblijfsrecreatie

Voorbeelden hiervan zijn: musea, festivals, (kleine) theaters, hotels, restaurants, evenementenorganisaties, dag attracties, campings, kermissen. Ook samenwerkingsverbanden in 1 van deze sectoren kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor 2 onderdelen:

Het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën om uw bedrijf of organisatie aan te passen.  
Voorbeelden zijn:

 • Een kasteel dat naast de reguliere activiteiten ook andere activiteiten gaat ontplooien in de tuin bij het kasteel
 • Een ondernemer die normaliter met frietkramen op festivals staat, die nu drive-ins heeft gerealiseerd
 • Een festival dat nu via livestream is te volgen.

U kunt hierbij geen subsidie aanvragen voor alleen het ontwikkelen van ideeën. Voor alleen de uitvoering van ideeën is dit wel mogelijk.

Het uitvoeren van maatregelen in het bedrijf of de organisatie, in verband met de anderhalvemetersamenleving.

Voorbeelden van maatregelen zijn:

 • Een toegangssysteem voor sanitaire units op een camping
 • Een reserveringssysteem voor een museum
 • Stickers of borden die een looproute aangeven
 • Schotten die tussen tafels of zitplaatsen kunnen worden aangebracht
 • Een desinfectiezuil

U kunt subsidie aanvragen voor materiaalkosten en voor kosten van werkzaamheden door derden voor het uitvoeren van maatregelen.

Let op: U mag maar 1 keer van een provinciale COVID-regeling gebruik maken. Er treedt in september ook nog een subsidieregeling in werking voor grotere theaters en podia (zaal met 250 zitplaatsen of meer). Kijkt u dus goed welke regeling voor u het meest geschikt is.

Maximale bijdrage

 • De subsidie voor het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën om een bestaand bedrijf of bestaande organisatie aan te passen, is € 3.500.
 • De bijdrage voor het uitvoeren van maatregelen in uw organisatie en bedrijfsvoering, in verband met de anderhalvemetersamenleving, is minimaal € 1.000 en maximaal € 5.000.

U mag voor beide onderdelen subsidie aanvragen.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

 • De aanpassingen en/of het toepassen van maatregelen na 15 maart 2020 hebben plaatsgevonden of nog gaan plaatsvinden. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht.
 • U niet al eerder een provinciale subsidie heeft ontvangen voor eenzelfde activiteit of eerder gebruik heeft gemaakt van een andere provinciale COVID-19 subsidieregeling.
 • U zich in de uitvoering houdt aan de op dat moment geldende COVID-richtlijnen zoals die gelden volgens de landelijke wet- en regelgeving.
 • De activiteit waarvoor u subsidie ontvangt binnen 6 maanden is afgerond nadat u subsidie is verleend.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 6.39 Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties.

 
Aanvragen en informatie

Voor het aanvragen van deze subsidie en meer informatie kijk op de website van Provincie Gelderland.

 


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?