Skip to main content
15 april 2019

Stolwijk Kennisnetwerk: stevig verankerd op vier pijlers

Als accountants- en adviesorganisatie van middelgrote omvang kun je niet volstaan met dienstverlening op een ‘gemiddeld niveau’. Voor verdere groei en behoud van volledige zelfstandigheid is het van belang dat publieke- en grotere MKB organisaties Stolwijk Kennisnetwerk (SKN) blijven zien als een krachtige en waardevolle samenwerkingspartner. Dit inzicht leidde tot een steeds verdere ontwikkeling van klant- en marktgericht beleid, gebaseerd op vier pijlers.

Stolwijk Kelderman opereerde jaren geleden vooral als een traditioneel accountantskantoor, hoofdzakelijk geleid door accountants en fiscalisten. Kijken we naar de situatie van nu, dan is het opvallend dat binnen de huidige, moderne, organisatie één van de SKN partners niet accountant of fiscalist is. Nick Tibben trad in 2018 als mede-eigenaar toe en kent als specialisatie organisatie-advies en procesoptimalisatie. Dat zegt duidelijk iets over de positief eigenzinnige organisatiestructuur van SKN en vormt mede de basis voor dat, eerder genoemde, belangrijke onderscheidend vermogen.

SKN leerde dat klanten behoefte hadden aan een advieskantoor dat in bredere zin oplossingen faciliteert. Naast accountancy, fiscaliteit en procesoptimalisatie adviseert SKN bijvoorbeeld ook over HRM, financiering en bedrijfsovername. En op bedrijfsmatig gebied worden klanten bijgestaan met Parttime controlling en Business Intelligence. Het aantal vertakkingen neemt daarbij toe. Denk in die zin onder meer aan de nog specifiekere fiscale advisering rondom BTW of echtscheiding.

Vier pijlers

Nick wijst op het feit dat organisaties verschillende levensfasen kennen. In iedere fase zijn er specifieke uitdagingen. Nick: “Ondernemers en bestuurders willen op ieder moment terug kunnen vallen op een adviseur die hun vertrouwen waard is. Onze aanpak is hoofdzakelijk gebaseerd op vier pijlers, die samen een succesvolle bedrijfsvoering ondersteunen.” Nick doelt hiermee op de pijlers ‘mensen’, ‘proces & IT’, ‘informatie’ en ‘beleid’. Hij licht nader toe: “Ons netwerk biedt organisaties bijvoorbeeld specialistische ondersteuning in een fase waarin modern werkgeverschap nodig is om uitdagingen op personeelsgebied het hoofd te bieden. Of als inzicht in data en cijfers het mogelijk maakt betere, strategische beslissingen te kunnen nemen. Maar ook als er efficiënter gewerkt kan worden om concurrentievoordeel te behalen. Of als er aanpassingen nodig zijn om te voldoen aan regels, wetten of maatschappelijke verwachtingen, helpen wij klanten verder op weg.”

“Ondernemers en bestuurders willen op ieder moment terug kunnen vallen op een adviseur die hun vertrouwen waard is” 

Meer eigen verantwoordelijkheid

Bij een dergelijk concept, waar specialisten en generalisten klant- en marktgericht samenwerken, paste een traditioneel aansturingsmodel niet langer. Daarom besloot SKN om steeds meer verantwoordelijkheid bij medewerkers zelf te beleggen. “Je kunt dat zelforganisatie noemen, of het tonen van eigen ondernemerschap. In mijn ogen is het niet zo belangrijk hoe je het betitelt. Het gaat meer om de ontwikkeling op zich en hoe je dat proces ondersteunt. Binnen SKN zitten wij daar momenteel midden in, we zijn op weg en de eerste ervaringen zijn zeker positief.” Nick vervolgt: Vergeet niet, of je nu partner bent of junior medewerker, verandering vormt voor mensen altijd een uitdaging. Dat geldt ook binnen onze organisatie. Het vraagt om aanpassing, verwerving van nieuwe competenties. We willen mensen de ruimte geven om minder taakgericht te hoeven denken en werken. En zich meer te kunnen richten op de klant en de markt. Het volgen van ontwikkelingen, daarop inspelen en meebewegen, dat lukt ons steeds beter. Niet bureaucratisch en hiërarchisch georganiseerd zijn helpt. En de continue aanwas van jong talent natuurlijk ook.”

Terug

Nog niet uitgelezen?