Skip to main content
27 februari 2023

Proceskostenvergoeding bij verlaging box 3-heffing

Bij vermindering of vernietiging van een aanslag heb je onder voorwaarden recht op vergoeding van je proceskosten. Dat kan ook gelden als je aanslag lager wordt door rechtsherstel box 3.

Proceskostenvergoeding bij verlaging of vernietiging

In de wet- en regelgeving is geregeld dat je onder bepaalde voorwaarden recht hebt op vergoeding van proceskosten als een beroep bij een rechter leidt tot een lagere aanslag. Ook als de Belastingdienst je aanslag geheel of gedeeltelijk vermindert voordat een rechter beslist over je beroep en je het beroep daarom intrekt, heb je mogelijk recht op vergoeding van uw proceskosten.

Oordeel van de rechtbank

Zo oordeelde een rechtbank onlangs dat de Belastingdienst de proceskosten van een belastingplichtige moest vergoeden. De belastingplichtige had beroep ingesteld tegen de aanslagen inkomstenbelasting 2017 en 2018. De Belastingdienst verminderde vervolgens, voordat de rechter besliste over het beroep, de aanslagen door rechtsherstel box 3 te bieden. De belastingplichtige trok het beroep vervolgens in, maar verzocht de rechtbank wel de Belastingdienst te veroordelen in de proceskosten. De rechtbank voldeed aan dit verzoek.

Let op! Als je rechtsherstel box 3 krijgt omdat je bezwaar viel onder de massaal-bezwaarprocedure, heb je geen recht op vergoeding van de kosten van je bezwaar.

Belastingdienst vergoedt niet alle kosten

Belangrijk om te weten: je krijgt niet alle kosten vergoed. In de regelgeving is bepaald welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Daaronder vallen in ieder geval de kosten van beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Deze kosten worden in beginsel niet volledig vergoed, maar berekend volgens een puntensysteem. Dit puntensysteem leidt over het algemeen tot een lagere vergoeding dan de werkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand.

Meer weten?

De impact van de wijzigingen in het box 3-stelsel is groot. Meer weten over de achtergrond? Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen? Dat kan via de pagina van onze Box 3 Helpdesk. Ontvang je liever persoonlijk advies van een van onze specialisten, dan staan die natuurlijk ook voor je klaar. Bel of mail gerust.

Terug

Nog niet uitgelezen?