Skip to main content
10 november 2020

Opnieuw extra steun getroffen sectoren

Vanwege de coronacrisis heeft het kabinet extra steunmaatregelen voor bedrijven in het leven geroepen. De uitbreiding van de TVL valt hierbij het meeste op.

De bestaande Tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL) is eenmalig – voor de periode oktober t/m december 2020 – ook beschikbaar voor bedrijven zonder de juiste SBI-code. Dit betekent dat in beginsel alle ondernemingen, die in de genoemde periode minstens 30% omzetverlies realiseren, voor de TVL in aanmerking komen. Je moet wel aan alle overige eisen voor de TVL voldoen.

Belangrijk: de TVL voor de periode oktober t/m december 2020 kan maximaal € 90.000 bedragen.

 

Extra steun horeca

Horecabedrijven kunnen, als gevolg van de verplichte sluiting, in aanmerking komen voor een extra subsidie. Dit ter (gedeeltelijke) compensatie van de extra kosten die met de sluiting samenhangen, bijvoorbeeld als gevolg van bederf. De steunmaatregel bedraagt ongeveer 2,75% van de omzet en zal gemiddeld per bedrijf ongeveer € 2.500 bedragen.

Belangrijk: voor je horecabedrijf hoef je de steun niet apart aan te vragen. Deze wordt namelijk opgeteld bij de reguliere tegemoetkoming via de TVL voor de periode oktober t/m december 2020.

 

Subsidie evenementenbranche

Ook voor de – zwaar getroffen – evenementenbranche komt er een extra tegemoetkoming. Deze is bestemd voor ondernemers die wél voor de TVL uit het tweede steunpakket in aanmerking zijn gekomen, maar niet voor TVL voor de periode oktober t/m december 2020. Dit vanwege een te lage omzet in het vierde kwartaal van 2019.

 


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?