Skip to main content
27 mei 2021

Openstelling TVL Q2 2021

De tweede helft van juni opent de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 2021. Een regeling die je tijdens deze pittige coronatijd kan helpen. In dit artikel informeren we je over de laatste stand van zaken en de belangrijkste veranderingen.

Ruimere referentieperiode

Tijdens de openstelling TVL Q1 2021 waren er ondernemers die om verschillende redenen geen of weinig omzet hadden in het referentiekwartaal, waardoor ze minder of geen TVL ontvingen. Dat had grote gevolgen voor deze ondernemers. Hierover is uitgebreid gesproken in de Tweede Kamer. 14 mei is er een motie aangenomen: TVL Q2 2021 heeft een ruimere referentieperiode gekregen. Je kunt kiezen of je Q2 2019 gebruikt als referentieperiode, of Q3 2020. De aanvraag zelf verandert dus niet, je krijgt alleen een extra keuzemogelijkheid.

Openstelling Q2

Veel ondernemers zijn geholpen met de uitbreiding van de regeling en zullen een hogere vergoeding ontvangen. Maar het heeft ook een keerzijde, want het kost tijd om deze uitbreiding te realiseren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is nu hard aan de slag om de regeling aan te passen. Daarna is er nog goedkeuring nodig van de Europese Commissie in Brussel. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert nu alvast de aanpassingen door in hun systemen, zodat de regeling (direct na goedkeuring door de Europese Commissie en publicatie in de Staatscourant) open kan. Door het besluit tot de flexibele referentieperiode gaat de TVL Q2 2021 waarschijnlijk pas in de tweede helft van juni open. Gevolg daarvan is dat je de tegemoetkoming ook later zult ontvangen dan aanvankelijk aangegeven is.

100% vergoeding

Sinds de start van de TVL is het subsidiepercentage elk kwartaal omhooggegaan. In het begin werd 50% van de vaste lasten vergoed, later werd het percentage afhankelijk van de omzet. In TVL Q1 2021 werd het voor alle aanvragers verhoogd naar 85%. Om zo veel mogelijk ondernemers in deze moeilijke tijd te helpen, vergoedt het RVO in het 2e kwartaal van 2021 100% van de berekende vaste lasten.

Wat stopt, wat is nieuw?

De aanvullende Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) en opslag voor Annuleringskosten Reisorganisaties (AR) worden niet verlengd in Q2. Het kabinet verwacht dat er meer mogelijk wordt in het tweede kwartaal, waardoor de TVL voldoende steun biedt en deze aanvullende subsidies niet opnieuw nodig zijn. Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen een extra opslag in Q2 voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% wordt bij het percentage vaste lasten geteld en komt bovenop de TVL-subsidie, met een maximum van €225.000 voor de gehele coronaperiode.

Belangrijkste voorwaarden

  • Je bedrijf staat ingeschreven bij KvK, heeft een SBI-code en minimaal één vestiging in Nederland, maar niet op het huisadres. Op deze vestigingseis zijn een paar uitzonderingen, zoals goederenvervoer, markthandel, kermisattracties, taxichauffeurs, rijinstructeurs en sommige horeca.
  • Je bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies in het 2e kwartaal van 2021 vergeleken met het 2e kwartaal van 2019 of het 3e kwartaal in 2020.
  • Je vaste lasten zijn minimaal € 1.500 per kwartaal, op basis van het percentage vaste lasten dat bij je hoofdactiviteit hoort. Let op: het gaat om je berekende vaste lasten, niet om de werkelijke vaste lasten.

Belangrijk

Een onderneming die een TVL-subsidie van €125.000 of meer krijgt, heeft een accountantsproduct nodig. De verruiming van de TVL kan betekenen dat sommige bedrijven geen toegang meer hebben tot de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) subsidie. Laat je hierover adviseren!

Meer weten?
We houden u ook de komende tijd graag op de hoogte. En we kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Wilt u meer weten, kijk dan op . Chat met ons of neem telefonisch contact op: 088 042 25 00 (lokaal tarief).

Meer informatie

Wil je meer weten over de TVL Q2 2021? Kijk dan op de site van RVO of neem contact op met onze collega’s van de Corona Helpdesk. Zij kunnen je helpen met al je corona gerelateerde vragen.

 

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Terug

Nog niet uitgelezen?