Skip to main content
12 november 2020

Ook belastinguitstel voor ‘nieuwe’ gevallen

Heb je als ondernemer tot nu toe nog geen uitstel van betaling van belastingen aangevraagd? Dan kun je dit alsnog doen.
Uitstel is mogelijk tot 1 januari 2021 en kan ook tot die datum worden aangevraagd.

 
Niet alleen uitstel verlengen

Het hierboven gestelde betekent dat je én het uitstel kunt verlengen dat je reeds vóór 1 oktober hebt aangevraagd. Plus dat je nu dus alsnog uitstel kunt aanvragen, mocht je daar om welke reden dan ook nog niet aan toegekomen zijn. De Tweede Kamer had hier in een motie om gevraagd.


Aflossen vanaf 1 juli 2021

De belastingschulden waarvoor je uitstel verkrijgt, moeten in beginsel vanaf 1 juli 2021 worden afgelost. De belastingdienst geeft je 36 maanden de tijd voor de aflossing.


Uitstelportaal heropend

De Belastingdienst heeft het digitale uitstelportaal per 4 november jongstleden heropend. Via dit portaal kun je als ondernemer uitstel aanvragen. Verzoeken tot uitstel die al lang een andere weg bij de Belastingdienst zijn binnengekomen, zal de Belastingdienst ook in behandeling nemen.

 


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?