Skip to main content
18 maart 2020

NOW vervangt regeling werktijdverkorting, zet uw personeel effectief in!

De regeling rondom werktijdverkorting vervalt per direct. Op basis van omzetverlies kunt u een Noodregeling Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aanvragen. Deze tegemoetkoming is in het leven geroepen om personeelskosten te kunnen dekken en (vaste én flexibele) medewerkers zo doende in dienst te kunnen houden. Hiermee komt de voorgaande regeling rondom werktijdverkorting en verbruik van ww-rechten te vervallen. Aanvragen die ingediend zijn – en nog niet afgehandeld – worden omgezet. De regeling wordt nog nader uitgewerkt, de komende dagen houden wij u op de hoogte.

In de nieuwe regeling is dus omzetdaling leidend, daarbij wordt gerekend vanaf peildatum 1 maart.

Het is geen voorwaarde voor de NOW regeling dat medewerkers (gedeeltelijk) het werk moeten neerleggen. Dit betekent dat u uw medewerkers kunt inzetten voor ontwikkeling, achterstallige werkzaamheden, enzovoort mét behoud van financiële compensatie voor de door u gedorven en te derven omzet. Houd er hierbij wel rekening mee dat u zich dient te houden aan de door de RIVM geadviseerde richtlijnen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er bijvoorbeeld alsnog te veel mensen in één ruimte samen komen.

Handig om te weten: deze nieuwe regeling neemt de noodzaak weg gewerkte uren te verantwoorden. Voor uw organisatie leidt dit mogelijk tot een verlaging van de administratieve lasten.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


 

DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?