Skip to main content
4 september 2020

NOW 3.0: de belangrijkste wijzigingen

Onlangs zijn de kaders van het ‘Steun- en herstelpakket’ bekend geworden. Onderdeel van dit nieuwe steunpakket is de NOW 3.0. De duur van de NOW 3.0 is negen maanden, verdeeld in drie tranches van drie maanden. Per tranche gelden aangepaste voorwaarden.

De belangrijkste wijzigingen 

  • NOW 3.0 geldt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden: oktober t/m december, januari t/m maart en april t/m juni)
  • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling wijzigt vanaf het tweede tijdvak en moet dan minimaal 30% bedragen (in plaats van 20%)
  • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%. De opslag voor werkgeverslasten blijft 40%
  • Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie
  • Van de 90% vergoeding in de eerste tranche wordt 10% van de vergoeding gereserveerd voor scholing. Effectief ontvangt u als werkgever dus 80% vergoeding.
  • De korting die in de NOW 2.0 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag komt te vervallen binnen de NOW 3.0
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon (van € 9.538 naar ca. € 4.769)
  • Het bonus- en dividendverbod blijft onverminderd van kracht

 

Nadere uitwerking

De precieze voorwaarden van NOW 3.0 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober bekend worden gemaakt.

 

Wanneer aanvragen?

Het UWV streeft ernaar om het loket voor aanvragen per 16 november 2020 open te stellen. Daarbij kunt u met terugwerkende kracht een aanvraag indienen voor het eerste tijdvak. Voor elk tijdvak kunt u besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als u geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1.0 of  2.0,  kunt u toch gebruik maken van de NOW 3.0.

 


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?