Skip to main content
21 juli 2020

Na vakantie in quarantaine: wie betaalt het loon door?

Het vakantieseizoen staat weer voor de deur. Gaat uw medewerker met vakantie naar een land met code geel? Wat betekent het dan als deze medewerker tijdens de vakantie ziek wordt of in quarantaine moet?

 

Reizen naar landen met code geel

De zogenoemde ‘gele landen’ zijn landen waar min of meer dezelfde besmettingsrisico’s als in Nederland gelden. Ook de lokale regels voor het houden van voldoende afstand, handhygiëne en het dragen van mondkapjes zijn vergelijkbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om de landen Duitsland, Frankrijk en Italië.

 

Ziek in een land met code geel?

Wordt uw medewerker ziek tijdens een verblijf in een geel land? Dan meldt hij zich ziek en is sprake van ziekteverlof, waarvoor een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte geldt. Het maakt overigens niet uit of hij gewoon ziek is of Corona krijgt. 

 

Repatriëring code geel

De overheid gaat geen mensen meer repatriëren vanwege corona. Als iemand het risico neemt om naar een regio te gaan met code geel, is dat voor eigen risico. Het is ook van belang om de polisvoorwaarden van de zorgverzekering te checken om te kijken wat er vergoed wordt.

 

Reizen naar land met code oranje

Is er sprake van een “oranje land”, zoals Zweden, dan geeft het land zelf aan dat Nederlandse toeristen (nog) niet welkom zijn of de Nederlandse overheid geeft aan dat het risico op een besmetting met het coronavirus in dat land nog groter is dan in Nederland. Vakantiereizen naar oranje landen worden daarom afgeraden.

 

Repatriëring code oranje

Ook bij een land met code oranje, helpt de overheid niet bij repatriëring. Een reisorganisatie is wel verplicht om voor reizigers die een pakketreis hebben geboekt, te zorgen. Dit betekent dat wanneer de situatie in een land wijzigt van code geel naar code oranje, de reizigers gerepatrieerd worden. 

Let op!  Dit geldt alleen voor pakketreizen van reisorganisaties, niet voor zelf geboekte reizen.

 

Quarantaine

Gaat een medewerker naar een land met code oranje? Dan is het verstandig om het advies van de Rijksoverheid te volgen en bij terugkomt in Nederland direct twee weken in quarantaine te gaan. De medewerker die er bewust voor kiest om op vakantie te gaan naar een land met code oranje is er van op de hoogte dat hij na terugkeer in quarantaine moet. Als hij thuis kan werken is dat geen probleem. Is dit niet het geval, dan kan hij dus niet werken. De oorzaak dat hij zijn arbeid niet kan verrichten ligt dan in zijn risicosfeer. Dit kan betekenen dat:

  • de medewerker in de periode van quarantaine geen recht heeft op loon
  • de medewerker gedurende de quarantaineperiode vakantiedagen opneemt.

 

Quarantaine: van geel naar code oranje

Wijzigt de situatie in een land van code geel naar code oranje tijdens de vakantie van uw medewerker? Het kan zijn dat de medewerker dan tijdens of na terugkeer toch in quarantaine moet. Dit ligt in beginsel niet in de risicosfeer van de medewerker. Waren er vooraf signalen dat de situatie in het land zou kunnen veranderen? Dan is het een ander verhaal. 

Tip!  Informeer uw medewerkers, op voorhand schriftelijk, over de consequentie dat ze in quarantaine moeten als ze een land met code oranje bezoeken. 

Let op! Net zoals bij de landen met code geel, geldt ook hier dat als de medewerker tijdens zijn vakantie Corona krijgt of anderszins ziek wordt, u het loon moet doorbetalen.

 

Geen arbeid, wel loon

Sinds 1 januari 2020 is de hoofdregel in de wet gewijzigd van ‘geen arbeid, geen loon’ naar ‘geen arbeid, wel loon’. Dit laatste is alleen anders indien de oorzaak voor het niet verrichten van de arbeid voor rekening en risico van de medewerker komt. De bewijslast hiervoor ligt bij de werkgever.

 

Reizen naar land met code rood

De landen met code rood zijn nagenoeg volledig afgesloten voor reizigers. Afreizen naar dergelijke landen wordt ernstig afgeraden omdat er ‘levensbedreigende situaties kunnen ontstaan’, bijvoorbeeld omdat het land in oorlog is. Daar zal uw werknemer niet met vakantie gaan.

Tip! Wilt u weten welke landen geel, oranje of rood zijn? Ga dan naar de site van Nederland wereldwijd, een site van Rijksoverheid.

 


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?