Skip to main content
6 april 2020

Mogelijkheid tot tijdelijke verlaging gebruikelijk loon DGA

Als gevolg van de corona crisis mogen de DGA en de BV waar hij zijn dienstbetrekking heeft het gebruikelijk loon van de DGA voor 2020 tijdelijk verlagen.

Het verlaagde loon wordt samen met andere loonbestanddelen, zoals bijvoorbeeld privégebruik van de auto, opgenomen in de aangifte loonheffingen. De verlaging kan plaatsvinden in de tijdvakken waarvoor de aangifte loonheffingen nog ingediend moet worden. Afstemming met de fiscus hierover is niet nodig.

De verlaging geeft de BV meer ruimte in de liquiditeitspositie. Houd er wel rekening mee dat de verlaging tijdelijk is. Eind 2020 zal het gebruikelijk loon definitief vastgesteld moeten worden. De vaststelling is hierbij afhankelijk van de impact die de corona crisis (uiteindelijk) op de BV van de DGA heeft gehad. De Belastingdienst zal dit beleid nog verduidelijken.

Vooruitlopend op dit beleid verwachten wij dat de definitieve vaststelling plaats zal vinden naar rato van de omzetdaling in vergelijking met de omzet van 2019. Als nadere voorwaarden verwachten wij tevens dat in de periode van de verlaging dividenduitkeringen en opnamen uit rekening-courant niet zijn toegestaan. De inkomensdaling van de DGA in privé zal in beginsel dus opgevangen moeten worden met privé middelen.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief

 


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?