Skip to main content
26 januari 2023

Maak bezwaar tegen aanslag met box 3-heffing

Ontvang je een definitieve aanslag inkomstenbelasting met een box 3-heffing? Laat dan beoordelen of bezwaar maken zinvol is. Op dit moment geldt voor deze aanslagen geen zogenaamde massaalbezwaarprocedure. Dit betekent dat je individueel moet procederen en niet kunt aansluiten bij andere gerechtelijke procedures.

Automatisch rechtsherstel box 3-heffing

De Belastingdienst legt op dit moment volop definitieve aanslagen inkomstenbelasting op waarin box 3-inkomen is opgenomen. Dit betreft aanslagen over de jaren tot en met 2021. Later dit jaar volgen ook de aanslagen over 2022.

Bij het opleggen van de aanslagen vergelijkt de Belastingdienst het box 3-inkomen dat ze heeft berekend volgens de wet met het box 3-inkomen dat ze heeft berekend volgens het rechtsherstel. Daarna gebruikt ze de laagste van deze twee in je definitieve aanslag inkomstenbelasting. Op die manier wordt het rechtsherstel automatisch toegepast.

Belangrijk: beoordeel je aanslag box 3

Het beoordelen van je definitieve aanslag inkomstenbelasting is belangrijk. Zo kan het namelijk gebeuren dat je werkelijke behaalde rendement (sterk) afwijkt van het box 3-inkomen dat de Belastingdienst heeft berekend. En soms kan een andere verdeling van het box 3-inkomen tussen je partner en jou tot een gunstiger resultaat leiden. Vraag ons gerust om met je mee te kijken. Doe dit overigens wel snel, want je hebt vanaf de dagtekening van de aanslag maar zes weken om een bezwaar in te dienen.

Tip! Als zes weken te kort is om een goed gemotiveerd bezwaar in te dienen, kun je ook een pro-forma bezwaar indienen. Dit pro-forma bezwaar dien je wel binnen de gestelde zes weken in, maar hierin vraag je om uitstel voor de motivatie van het bezwaar.

Individueel procederen tegen box 3-heffing

Op dit moment geldt voor de vragen die spelen rondom het rechtsherstel box 3 geen zogenaamde massaal-bezwaarprocedure. Dit betekent dat je individueel moet procederen en niet kunt aansluiten bij andere gerechtelijke procedures. Wat dit voor jou betekent, daarvoor kun je uiteraard op onze fiscalisten rekenen.

Let op! De verwachting is dat veel belastingbetalers een bezwaarschrift gaan indienen tegen de box 3-heffing. Het is daarom denkbaar dat het ministerie op een later tijdstip alsnog besluit om een massaal-bezwaarprocedure in te richten.

Meer weten?

Meer weten over de achtergrond en wijzigingen van de wijzigingen in box 3? Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen? Dat kan via de pagina van onze Box 3 Helpdesk. Ontvang je liever persoonlijk advies van een van onze specialisten, dan staan die natuurlijk ook voor je klaar. Bel of mail gerust.

Terug

Nog niet uitgelezen?