Skip to main content
30 maart 2020

Koepels winkeliers en verhuurders eens over oproep tot huuruitstel

Na onderhandeling hebben koepelorganisaties van retail ondernemers en verhuurders een gezamenlijke oproep gedaan aan winkeliers en vastgoedeigenaren. Strekking: blijf kalm en kom vooral samen tot een oplossing voor de acute problematiek als gevolg van de Corona crisis. Ook platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) verzoekt partijen om gehoor te geven aan deze oproep.

Steeds meer retailers sluiten hun winkels en/of zien, door overheidsbesluiten rondom de Corona crisis, hun omzet drastisch teruglopen. Ook vastgoedverhuurders maken zich grote zorgen over de waarde en de cashflow van investeringen met financieringsverplichtingen. Dit zorgde voor oplopende spanningen tussen partijen, waarbij meer dan eens juridische dreigementen uitgewisseld werden.

Gezamenlijk belang

Koepelorganisaties gingen onlangs met elkaar in gesprek over de aanpak van deze acute problematiek, rekening houdend met de belangen van zowel huurders als verhuurders. Dit leidde tot de reeds genoemde gezamenlijke oproep. Kort samengevat bevat deze onder meer de volgende afspraken:

 • Verhuurders passen de kwartaalhuren voor Q2, die per 1 april ingaan, aan naar maandhuren.
 • Verhuurders stellen, waar nodig, het verzenden van de huurnota’s over de maand april uit tot in ieder geval 20 april.
 • Als verhuurders al huurnota’s verzonden hebben, worden deze tot 20 april niet geïncasseerd. Ook verzenden zij tot deze datum geen herinneringen.
 • Gedurende de crisismaanden zullen verhuurders geen boete of rente worden berekenen over uitgestelde huurbetalingen.
 • Winkels die geen substantiële omzetdaling ervaren (daling onder 25%), houden zich tot nader order aan de afspraken zoals gemaakt vóór de Corona crisis.
 • Verhuurders en huurders bieden elkaar de ruimte om tot einde april 2020 niet aan een exploitatieverplichting te hoeven voldoen. Zij bepalen dit in goed overleg of laten de retailer beslissen.

Partijen

Deze oproep, gericht aan alle retailers en winkelvastgoedeigenaren in Nederland, werd gedaan door: 

 • Nederlandse Raad Winkelcentra (NRW) 
 • Vereniging van Institutionele Beleggers in Nederland (IVBN) 
 • Vastgoed Belang, vereniging van particuliere beleggers in vastgoed 
 • VastGoedOverleg 
 • Detailhandel Nederland (Raad Nederlandse Detailhandel, Nationale Winkelraad, CBL, ADN, ANKO, CBL, Dibevo, FGZ, INretail, KNS, Koninklijke Slijtersunie, NBOV, NOVAKA, NPMB, NSO- retail, NSV, NVER, SNF, Techniek Nederland, VBW, Vakcentrum)

Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.Terug

Nog niet uitgelezen?