Skip to main content
1 juni 2023

Kiezen voor keuzes maken

‘Niets doen is geen optie’ is de veelzeggende titel van het rapport over de ouderzorg dat begin juli verscheen. Vanwege de vergrijzing en het tekort aan personeel is ons stelsel van ouderenzorg op termijn onhoudbaar. Harde keuzes zijn onvermijdelijk. De politiek is echter huiverig. Minister Helder schuift het maken van harde keuzes door naar een volgend kabinet en de ouderen zelf.

Het is exemplarisch voor de wijze waarop de afgelopen decennia met grote maatschappelijke vraagstukken is omgegaan. De rekening krijgen we in de vorm van een woningcrisis, klimaatcrisis, stikstofcrisis, energiecrisis, asielcrisis en als we niet uitkijken: een zorgcrisis. Inwoners kijken naar de overheid om meer verantwoordelijkheid te nemen bij grote maatschappelijke opgaven en ze op te lossen. In het huidige, ingewikkelde politieke landschap dreigen er echter allerlei zwakke en visieloze beleidscompromissen te ontstaan waar iedereen zich in moet herkennen en niemand iets inlevert.

Politieke beloften en krappe arbeidsmarkt

De uitvoering worstelt met de politieke beloften, in de zin dat ze weinig scherp zijn, weinig richting en focus bieden en niet integraal zijn afgewogen. Tel daarbij een krappe arbeidsmarkt, waardoor ook publieke uitvoeringsorganisaties weinig capaciteit beschikbaar hebben voor alle taken die op hen afkomen. En dan moet je als professional ook nog eens ‘nee’ verkopen.

De nieuwe rol van publieke professionals

Als de politiek het niet doet zullen publieke professionals zelf scherpe keuzes moeten gaan maken en de verwachtingen van de burger moeten managen: dit kunnen we wel en dit kunnen we niet voor u doen. Dit houdt in dat interne processen goed op orde zijn, dat bekend is hoe de uitvoering eruit ziet, waar nog rek zit en waar ook niet. Maar vooral: goed luisteren in de praktijk en ruimte bieden voor innovatie.

Lenigheid in organisatiebesturing: de sleutel tot effectieve uitvoering

Dit vraagt enige lenigheid in de besturing van de organisatie. Niet alleen top down maar vooral schakelen tussen de uitvoering, beleid en bestuur. In interactie met de omgeving. Dit vraagt het opknippen van grote maatschappelijke opgaven in kleine, voor de uitvoering behapbare acties. Dit vraagt een veerkrachtige uitvoeringsorganisatie.

Wil je meer weten over veerkracht en leren hoe je jouw gemeentelijke organisatie veerkrachtiger maakt?

Kom op 28 september 2023 naar de Public Class over veerkracht van Stolwijk Kennisnetwerk. Meld je dan hier aan! Deelname is gratis.

Terug

Nog niet uitgelezen?