Skip to main content
20 juli 2023

Je bezetting op peil houden

Als gemeente moet je met 341 andere gemeentes concurreren op de arbeidsmarkt voor goede beleidsmedewerkers. Dat is altijd al een uitdaging geweest, maar in deze tijd van schaarste op de arbeidsmarkt al helemaal. In 2022 steeg het aantal mensen dat bij een gemeente werkt, maar tegelijkertijd steeg ook het aantal openstaande vacatures bij gemeentes tot recordhoogte. Om als gemeente publieke waarde te kunnen blijven creëren, moet de bezetting wel op peil blijven. Hoe kan je daarvoor zorgen?

Het makkelijke antwoord is natuurlijk door meer mensen aan te nemen, maar dit is natuurlijk niet makkelijk. Werknemers zijn schaars en bovendien kunnen lokale overheden niet makkelijk concurreren met salarissen. De salarissen liggen vast in een CAO en het bedrijfsleven kan makkelijker individuele bonussen uitkeren. Toch zijn er twee knoppen waar gemeentes aan kunnen draaien om de bezetting op peil te houden. Deze punten liggen eigenlijk heel erg voor de hand, en toch blijken gemeentes er vaak maar weinig aan dacht te besteden.

Prioriteit bij personeelsbehoud in plaats van werving

Dweilen met de kraan open heeft geen zin, dat is algemeen bekend. Het heeft ook geen zin om nieuwe mensen aan te nemen als tegelijkertijd ervaren krachten massaal vertrekken. Toch ligt vaak de prioriteit bij het zoeken van nieuwe mensen en niet bij het behoud van het bestaande personeel, en dat terwijl de arbeidsmobiliteit toeneemt. Ruim de helft van de uitstroom in 2021 nam vrijwillig ontslag, waarna het merendeel ging werken bij een andere gemeente of andere overheidsinstantie. Dat deze mensen in het publieke domein blijven werken, suggereert dat deze mensen behouden kunnen blijven voor hun voormalige gemeente.

Hoog ziekteverzuim bij gemeentes: de noodzaak om de vicieuze cirkel te doorbreken

Het ziekteverzuim bij gemeentes is hoog. In 2022 is het ziekteverzuimpercentage gestegen tot 6,7%. Dit is bijna 20% hoger dan het landelijke gemiddelde en ook hoger dan het ziekteverzuimpercentage bij het landelijke openbaar bestuur. Een hoog ziekteverzuim kan leiden tot een vicieuze cirkel. Het tijdelijk wegvallen van een collega zorgt ervoor dat de werkdruk bij andere collega’s toeneemt, waardoor ook zij ziek dreigen te worden. Om dit te voorkomen, dient de vicieuze cirkel verbroken te worden. Dit kan bijvoorbeeld door snel vervanging te regelen. Dit zorgt ervoor dat het team op volle sterkte blijft en voorkomt dat nog meer mensen uit het team omvallen.

Door meer aandacht te hebben voor deze twee punten, kan je organisatie uiteindelijk meer publieke waarde creëren. Ook kan het helpen om je organisatie veerkrachtiger te laten worden.

Wil je meer weten over veerkracht en leren hoe je jouw gemeentelijke organisatie veerkrachtiger maakt?

Kom op 28 september 2023 naar de Public Class over veerkracht van het Stolwijk Kennisnetwerk. Meld je dan hier aan! Deelname is gratis.

Terug

Nog niet uitgelezen?