Skip to main content
29 augustus 2023

Implementatie Wet open overheid – zo staat het ervoor

De Wet open overheid (Woo) is op dit moment een hot topic voor gemeenten in Nederland. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een eerste onderzoek uitgevoerd om de voortgang te peilen. Wat blijkt: Een groot deel van de organisaties is al actief bezig met het doorvoeren van veranderingen in één of meerdere categorieën.

Sinds 1 mei 2022 ben je als gemeente verplicht om informatie en documenten op een andere manier openbaar te maken en met het publiek te delen. Dit ter bevordering van openheid en transparantie. Uit de VNG-monitor blijkt dat ruim 97% al volop bezig is met de implementatie van de Wet open overheid en het voorbereiden en doorvoeren van veranderingen in één of meerdere categorieën. De mate van voortgang vind je voortaan gedetailleerd weergegeven in een gloednieuw dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Grote verschillen implementatie Wet open overheid

Wat opvalt in de monitor:

Sommige gemeenten hebben al geavanceerde automatisering voor documentselectie, zijn al overgegaan op het archiveren van tekstberichten van onder andere wethouders en maken pro-actief klachten openbaar. Dit zijn echter uitzonderingen. De meeste gemeenten staan namelijk nog aan het begin van hun implementatie Wet open overheid. De cruciale eerste stap die ze moeten nemen: het per applicatie automatiseren van documentselectie en data die moeten worden bewaard of vernietigd.

Het aantal Woo-verzoeken varieert aanzienlijk tussen gemeenten. Grote steden krijgen er bijvoorbeeld veel meer dan kleinere gemeenten.

Documentcategorieën, zoals wet- en regelgeving, organisatie- en contactgegevens en vergaderstukken van decentrale overheden, zijn al veelvuldig online beschikbaar. Dat geldt veel minder voor onderzoeken, klachten en adviezen van adviescolleges.

Nieuwsgierig naar meer details over hoe het ervoor staat met de implementatie Wet open overheid en zien welke gemeenten vooroplopen of juist nog stappen moeten maken? Ga snel naar het VNG-dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Weten hoe je als gemeente goed kunt omgaan met Woo-verzoeken? Lees de 10 tips.

Terug

Nog niet uitgelezen?