Skip to main content
11 februari 2023

Hoe voorkom je verhoogde belastingrente voor aanslag vpb?

Met ingang van 1 maart 2023 geldt er voor aanslagen vennootschapsbelasting (vpb) een hogere belastingrente: 10,5% in plaats van 8%. Je betaalt deze belastingrente zodra zes maanden na het betreffende boekjaar zijn verstreken. Over 2022 dus vanaf 1 juli 2023. Belastingrente voorkomen? Dat kan! Dien uiterlijk 31 mei 2023 een aangifte vpb 2022 in of vraag vóór 1 mei 2023 een nauwkeurige voorlopige aanslag vpb aan.

Update 24-02-2023: het kabinet ziet voorlopig af van de verhoging. Lees meer hierover in ons artikel ‘Toch geen verhoging belastingrente’.

De Belastingdienst rekent belastingrente vanaf 1 juli na het betroffen boekjaar en over het bedrag dat je aan belasting verschuldigd bent. Met een stijging van 8 naar 10,5% kan dit flink in de papieren lopen. Het is daarom nog belangrijker om ervoor te zorgen dat je met je aanslagregeling in de pas loopt met het jaarresultaat van de onderneming.

Aanspraak maken op vermindering belastingrente

Vanaf 18 november 2022 geldt dat belastingplichtigen eventueel aanspraak kunnen maken op een vermindering van belastingrente. De Hoge Raad heeft in korte tijd twee keer geoordeeld dat de belastinginspecteur geen belastingrente in rekening mocht brengen over een periode waarin de betroffen belastingaanslag al was betaald.

Zo zat het

In het eerste geval was de voorlopige aanslag betaald, maar een deel ervan na een tweede voorlopige aanslag terugontvangen. Even later bleek de bv de Belastingdienst, na een herziene aangifte, toch nog een bedrag verschuldigd te zijn. De Hoge Raad oordeelde dat de bv geen belastingrente verschuldigd was over de periode waarin de Belastingdienst al over de initiële betaling beschikte. In de tweede zaak deed zich hetzelfde voor. Hier ging het om het terugnemen van eerder verleende verliesverrekening.

Wetswijziging per 1 januari 2023

De uitspraken van de Hoge Raad hebben gezorgd voor een wetswijziging per 1 januari 2023. De staatssecretaris van Financiën meldde hierover het volgende:

  • De rechtsregel van de Hoge Raad over de belastingrente wordt doorgetrokken naar de loonbelasting en de omzetbelasting. Hierover zullen zo snel mogelijk nadere regels bekend worden gemaakt via belastingdienst.nl.
  • Belastingplichtigen van wie de rentebeschikking op 18 november 2022 nog niet onherroepelijk vaststond, kunnen verzoeken om rentematiging.
  • Als vermindering van de belastingrente op initiatief van de Belastingdienst niet mogelijk is, zal dit later worden rechtgetrokken via een bezwaarprocedure of een verzoek om ambtshalve vermindering.

Er is voor alle belastingmiddelen aangegeven dat de Belastingdienst een dergelijke vermindering niet in alle heffingssystemen op eigen initiatief kan toepassen. Het kan dus voorkomen dat het voor een belastinginspecteur niet mogelijk is om bij de aanslag rekening te houden met het arrest en de wetswijziging. In zo een geval moet achteraf worden gecorrigeerd, in bezwaarprocedure of na verzoek om ambtshalve vermindering.

Meer weten of hulp nodig?

Bel of mail ons voor antwoord op een vraag of voor hulp bij het aanvragen van een accurate voorlopige aanslag vpb. Ook als jou onterecht belastingrente in rekening is gebracht of je hiervan vermoedens hebt kun je rekenen op onze specialisten.

Terug

Nog niet uitgelezen?