Skip to main content
2 oktober 2020

Herstelmogelijkheid NOW 1.0 en 2.0 voor aanvragen op werkmaatschappijniveau

Voor bedrijven die een NOW-subsidie op werkmaatschappijniveau hebben aangevraagd, terwijl dit op groepsniveau had gemoeten, biedt de overheid bij de aanvraag tot vaststelling van de NOW-subsidie een herstelmogelijkheid om de onjuiste aanvraag te herstellen.

Bedrijven die de NOW onjuist hebben aangevraagd en dit niet herstellen, moeten de verkregen subsidie volledig terugbetalen. Voorwaarde voor het herstellen van de aanvraag blijft wel dat de groep waarvan ze deel uitmaken als geheel géén 20% omzetverlies heeft.

De voorgenomen wijziging van de NOW ziet er ten eerste op toe dat de in de NOW 1.0 geldende voorwaarde (dat een aanvraag op werkmaatschappijniveau alleen gedaan kan worden als de NOW-aanvraag is gedaan op of na 5 mei 2020) vervalt.

 

Voorwaarden

Aan een tweetal voorwaarden op werkmaatschappijniveau hoeft pas bij de aanvraag tot subsidievaststelling te worden voldaan, in plaats van bij de initiële aanvraag (om subsidieverlening).

Het gaat hierbij om de volgende voorwaarden:

  1. een aanvrager dient te beschikken over een verklaring dat er op het niveau van de groep geen dividend/ bonus wordt uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht over 2020 op het niveau van het groepshoofd/ de moeder van de werkmaatschappij tot aan de datum van vaststelling van de jaarrekening.
  2. dat de aanvrager dient te beschikken over een overeenkomst van de vakbond of andere vertegenwoordiging van werknemers over werkbehoud.

Uiteraard moet er ook aan de overige eisen van een aanvraag op werkmaatschappijniveau (artikel 6a van de NOW 1.0 en artikel 7 van de NOW 2.0) worden voldaan bij de aanvraag van de vaststelling.

 

Herstellen aangegeven periode

Een ander voorkomend probleem waar bedrijven tegenaan kunnen lopen is het feit dat zij bij de subsidieaanvraag voor de NOW-regeling niet dezelfde periode hebben gekozen waarin zij een omzetdaling verwachten als andere onderdelen van de groep. Dit is echter wel noodzakelijk voor de definitieve vaststelling van de subsidie. Er wordt nog onderzoek gedaan naar herstelmogelijkheden hiervoor.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?