Skip to main content
19 april 2024

Geen verhoging CO2-heffing voor mkb

De aankomende stijging van de CO2-heffing geldt niet voor het mkb. Alleen grote bedrijven gaan fiks meer betalen voor luchtvervuiling. Het geld dat dit oplevert wordt gebruikt om de tarieven voor het mkb stabiel te houden. Dit biedt kansen om te investeren in duurzame alternatieven, zoals waterstof.

De CO2-heffing is een belangrijk instrument om CO2-uitstoot te verminderen. Normaal zou deze ook voor het mkb stijgen, maar demissionair-minister Jetten van Klimaat en Energie wil de grote vervuilers daarvoor op laten draaien. Door de stabiele CO2-heffing voor mkb’ers kunnen meer bedrijven investeren in verduurzaming. Denk aan duurzame energie, zoals zonne-energie, windenergie of waterstof.

In de voorjaarsnota stelt Jetten ook voor om waterstof onder het lage tarief van de energiebelasting te laten vallen. Zo wil hij het gebruik van onder andere waterstof als schone brandstof stimuleren. Waterstof kan ingezet worden als brandstof, in waterstof-brandstofcellen, waterstof-generatoren en in waterstof-warmtepompen of -boilers.

Investeren in verduurzaming voor toekomstig klimaatbeleid

Voor nu gaan alleen de grote vervuilers betalen, maar de CO2-uitstoot moet uiteindelijk wel omlaag. De druk om te verduurzamen zal in de toekomst blijven toenemen. Door nu te investeren in verduurzaming ben je beter voorbereid op toekomstige aanscherpingen van het klimaatbeleid.

Subsidies voor verduurzamen van je bedrijf

Wie nu wil investeren in verduurzaming van zijn bedrijf, kan gebruikmaken van subsidies. Dit zijn de bekendste beschikbare subsidies:

Subsidie voor onder andere isolatie, warmtepompen, biomassaketels en energiebesparende maatregelen. Zonnepanelen vallen vanaf 2024 onder de EIA. Lees meer over ISDE op de ISDE-pagina van RVO.

Fiscaal aantrekkelijk kunnen investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, zoals elektrische voertuigen, afvalverwerking, waterbesparing en duurzame verpakkingen. Lees meer over de MIA/Vamil op de MIA/Vamil-pagina van RVO.

Subsidie voor grootschalige opwekking van elektriciteit uit zon, wind, geothermie en biomassa. Lees meer over SDE++ op de SDE-pagina van RVO.

Subsidie voor energiebesparing. Lees meer over EIA op de EIA-pagina van RVO.

Besluit CO2-heffing stabiel nog niet definitief

De stijging van de CO2-heffing voor alleen grote bedrijven en zware industrie is het gevolg van maatregelen die het demissionaire kabinet heeft gepresenteerd in de Voorjaarsnota. De Tweede Kamer kan de Voorjaarsnota bespreken en wijzigen, waarna nog gestemd wordt over het wetsvoorstel. Pas als de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel goedkeuren is het definitief.

Bron: MKB Servicedesk

Terug

Nog niet uitgelezen?