Skip to main content
23 mei 2024

Geen nieuwe maatregelen voor terugbetaling van fiscaal erkend kapitaal

Een terugbetaling van fiscaal erkend kapitaal kan onder omstandigheden onbelast plaatsvinden. Dit is in lijn met de letter en de geest van de wet. Het kabinet ziet geen aanleiding voor de introductie van nieuwe maatregelen. Een eventuele beleidsmatige heroverweging is aan een volgend kabinet.

Dit antwoordde staatssecretaris Van Rij van Financiën op vragen van het Tweede Kamerlid Idsinga (NSC) over het NRC-artikel ‘Hoe chemiebedrijf OCI zijn aandeelhouders miljarden uitkeert en de fiscus met lege handen achterblijft’.

Wél belasting bij winst(reserves)

Om misbruiksituaties te voorkomen is een teruggaaf van fiscaal erkend kapitaal aan de aandeelhouder wél belast als een vennootschap winst(reserves) heeft. Dit is geregeld in art. 3 lid 1 onderdeel d Wet dividendbelasting 1965.

Géén belasting bij vermindering nominale waarde

In de genoemde bepaling is echter ook een uitzondering opgenomen: Belastingheffing vindt niet plaats als na een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders er bij statutenwijziging een vermindering van de nominale waarde van de desbetreffende aandelen heeft plaatsgevonden. In zo een geval is de terugbetaling onbelast, omdat er dan met zekerheid geen sprake is van een winstuitdeling maar van een daadwerkelijke terugbetaling van fiscaal erkend kapitaal.

Vanwege deze wettelijke uitzondering komt het voor dat bedrijven fiscaal erkend kapitaal eerst omzetten in nominaal aandelenkapitaal voordat ze kapitaal terugbetalen. Bij deze omzetting gaat geen dividendbelastingclaim verloren, omdat de terugbetaling uit het (fiscaal erkend) kapitaal plaatsvindt. Dit kan een bedrijf niet onbeperkt blijven doen, omdat de omvang van fiscaal erkend kapitaal eindig is.

Bron: Taxlive

Terug

Nog niet uitgelezen?